Jump to menu

Varšava, Džamgön Kongtrul Rinpočhe

13.10.2017 (Piatok) - 15.10.2017 (Nedeľa)
kto: Džamgön Kongtrul Rinpočhe
čo: víkendový kurz
kde: Varšava, Poľsko
miesto: "Koło" Sport Hall, Obozowa Street 60, Warsaw
Drahí priatelia, na pozvanie lámu Oleho navštívi centrá buddhizmu diamantovej cesty Džamgön Kongtrul Rinpočhe. V októbri bude hosťom združenia poľských centier buddhizmu diamantovej cesty vo Varšave a maďarských centier v Budapešti a v novembri bude hosťom Európskeho centra.

Program

  • 13. október (piatok) 20:00: prednáška "História línie Kongtrul"
  • 14. október (sobota) 10:00: zmocnenie na Mandžušrího (Buddha múdrosti)
  • 14. október (sobota) 20:00: prednáška Maggie Lehnertovej: Vzťah učiteľa a žiaka
  • 15. október (nedeľa) 10:00: zmocnenie na Sandže Menla (Buddha medicíny)

Džamgön Kongtrul Rinpočhe

Línia Džamgön vychádza z veľkého učenca a meditačného majstra Karma Kagjü Džamgön Kongtrula Lodrö Thajä, ktorý žil vo Východnom Tibete v devätnástom storočí. V zmysle tradície bola každá z inkarnácií Džamgöna Kongtrula držiteľom všetkých línii tibetského buddhizmu a mala zásadný vplyv na mnohých buddhistických učiteľov a meditačných majstrov. Súčasný, štvrtý Džamgön Kongtrul Rinpočhe, sa narodil v Nepále v roku 1995. V roku 1996 bol rozpoznaný J.S. 17. Karmapom Trinlä Thajä Dordžem a Šamarom Rinpočhem. Svoje vzdelanie začal keď mal päť rokov, čítaním tradičných ňingma textov. Keď mal 14 rokov, nastúpil na Šakja College v Indii, ktorú absolvoval s vynikajúcimi výsledkami. Džamgön Kongtrul prijal mnohé dôležité iniciácie v Kagjü, Šakja a Ňingma tradíciách od 17. Karmapu Trinlä Thajä Dordže, Šakju Gongma Rinpočheho a Beru Kjentse Rinpočheho.Buddha