Jump to menu

Budapešť, Džamgön Kongtrul Rinpočhe

27.10.2017 (Piatok) - 28.10.2017 (Sobota)
kto: Džamgön Kongtrul Rinpočhe
čo: víkendový kurz
kde: Budapešť, Maďarsko
miesto: Gerevich Aladar Sportshall, 3 Istvanmezei str., Budapest, 1146
Drahí priatelia, na pozvanie lámu Oleho navštívi centrá buddhizmu diamantovej cesty Džamgön Kongtrul Rinpočhe. V októbri bude hosťom združenia poľských centier buddhizmu diamantovej cesty vo Varšave a maďarských centier v Budapešti a v novembri bude hosťom Európskeho centra.

Program

  • 27. októbra (piatok) 20:00: prednáška "História línie Karma Kagjü"
  • 28. októbra (sobota) 11:00: zmocnenie na Diamantovú myseľ

Džamgön Kongtrul Rinpočhe

Línia Džamgön vychádza z veľkého učenca a meditačného majstra Karma Kagjü Džamgön Kongtrula Lodrö Thajä, ktorý žil vo Východnom Tibete v devätnástom storočí. V zmysle tradície bola každá z inkarnácií Džamgöna Kongtrula držiteľom všetkých línii tibetského buddhizmu a mala zásadný vplyv na mnohých buddhistických učiteľov a meditačných majstrov. Súčasný, štvrtý Džamgön Kongtrul Rinpočhe, sa narodil v Nepále v roku 1995. V roku 1996 bol rozpoznaný J.S. 17. Karmapom Trinlä Thajä Dordžem a Šamarom Rinpočhem. Svoje vzdelanie začal keď mal päť rokov, čítaním tradičných ňingma textov. Keď mal 14 rokov, nastúpil na Šakja College v Indii, ktorú absolvoval s vynikajúcimi výsledkami. Džamgön Kongtrul prijal mnohé dôležité iniciácie v Kagjü, Šakja a Ňingma tradíciách od 17. Karmapu Trinlä Thajä Dordže, Šakju Gongma Rinpočheho a Beru Kjentse Rinpočheho.Buddha