Jump to menu

Bratislava, prednáška, Ján Kysucký (SK)

11.12.2017 (Pondelok) 19:00
kto: Ján Kysucký (SK)
čo: Prednáška na tému Úvod do buddhizmu
kde: Bratislava
miesto: Moskovská 21, 3. posch., Centrum buddhizmu diamantovej cesty
info:


Buddha