Jump to menu

Bratislava, prednáška, Ján Kysucký (SK)

15.01.2018 (Pondelok) 19:00
kto: Ján Kysucký (SK)
čo: Prednáška na tému: Úvod do buddhizmu
kde: Bratislava
vstupné: 5 €; študenti/dôchodcovia: 3 €
info: +421 950 686 377 (Lucka)
Pozn.: Prednáška patrí do cyklu verejných prednášok o buddhizme, ktoré mávame v našom centre každý druhý pondelok. Je vhodná pre kohokoľvek, kto sa chce dozvedieť niečo o Buddhových učeniach alebo prehĺbiť svoje znalosti.


Buddha