Home > Activities > Events > Event

Mangútovo, Petra Jarošová, Roman Virt (CZ), Meditation-lecture course

13.05.2022 (Friday) - 15.05.2022 (Sunday)
what: Meditation-lecture course
where: Mangútovo, Hriňová
fee: € 5,00 ; students/retirees € 3,00
info: +421 949 587 780 (Jozef)Registration
Please register: Registracia

Program

13. máj , PIATOK / 13th OF MAJ, FRIDAY:

 • 18:30 Večera / Dinner
 • 20:00 Meditácia na 16. Karmapu / 16th Karmapa meditation
 • 20:30 Myseľ osvietenia – bódhičitta - prednáška, panel / Enlightened Mind – Bodhicitta - panel teaching

14. máj , SOBOTA / 14th OF MAJ, SATURDAY:

 • 08:00 Meditácia / Meditation
 • 09:00 Raňajky / Breakfeast
 • 10:00 Meditácia / Meditation
 • 11:00 Prestávka / Break
 • 12:00 Meditácia / Meditation
 • 13:00 Obed / Lunch
 • 15:00 Meditácia / Meditation Vysvetlenia k praxiam Ngöndro / Ngondro explanations
 • 16:00 Prestávka / Break
 • 17:00 Meditácia / Meditation
 • 18:30 Večera / Dinner
 • 20:00 Vzťah učiteľa a žiaka - prednáška / Teacher and Student Relationship - panel teaching

15. máj , NEDEĽA / 15th OF MAJ, SUNDAY:

 • 08:00 Meditácia / Meditation
 • 09:00 Raňajky / Breakfeast
 • 10:00 Tri úrovne a tri piliere buddhizmu (malá cesta, veľká cesta a diamantová cesta – pohľad, meditácia, konanie) / The Three Levels and Three Pillars in Buddhism (Small Way,Great Way and Diamond Way - View, Meditation and Action – prednáška, panel panel teaching
 • 13:00 Obed / Lunch
 • 15:00 Meditácia na 16. Karmapu / 16th Karmapa meditation

Prices

 • Breakfast 5€
 • Lunch 5€
 • Dinner 5€


Buddha