Úvod > Kontakty > Webstránka

O tejto stránke

Cieľom tejto stránky je prezentovať a informovať o Karma Kagjü škole buddhizmu Diamantovej cesty. Stránka nemá žiadne komerčné účely a ponúka voľný prístup každému, kto má o to záujem. Celý obsah stránky je výsledkom práce nehonorovaných dobrovoľníkov. Vydavateľom a vlastníkom všetkých práv je Spoločnosť buddhizmu Diamatovej cesty.

Autorské práva

Všetko uvedené na tejto stránke je majetkom Spoločnosti buddhizmu Diamatovej cesty Karma Kagjü, o.z. alebo je použité na základe povolenia od príslušných vlastníkov. Každému je dovolené prezerať obsah stránky on-line a použiť tento obsah pre vlastné, súkromné účely. Akékoľvek iné použitie (analógová alebo digitálna reprodukcia a pod.) vyžaduje písomný súhlas vydavateľa.

Pre vysvetlenie: Vo väčšine prípadov nemáme námietky voči použitiu čohokoľvek z tejto stránky niekde inde, ale tak či tak nás musíte najprv požiadať o súhlas; už len preto, že niektoré časti stránky (najmä niektoré obrázky) nie sú naším vlastníctvom, ale používame ich na základe povolenia, ktoré nemôžme poskytnúť ďalej, môže to urobiť iba ich vlastník.

Zdroje použité na vytvorenie stránkyBuddha