Úvod > Aktivity > 2 %

2 % pre buddhizmus na Slovensku

Občianske združenie Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty - Karma Kagjü od roku 1998 realizuje aktivity, ktorých cieľom je sprístupňovať bohatstvo buddhistických učení o prirodzenosti mysle našej modernej spoločnosti.

V prípade, že máte záujem poukázaním 2 % zo zaplatenej dane podporiť rozvoj buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku, môžete využiť nasledovné informácie.

Ďakujeme!

Ako postupovať?

Podrobné informácie a postup krokov pre zamestnancov, fyzické osoby, a právnické osoby v súvislosti s poukázaním 2 % z dane môžete nájsť na www.rozhodni.sk.

Údaje o našom občianskom združení

Prijímateľ 2 % dane:

  • Názov spoločnosti: Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty – Karma Kagjü
    • (Do tlačiva pre daňové priznanie sa plný názov nezmestí, stačí tam preto vyplniť "Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty")
  • Sídlo: Kyjevská 9, 831 02 Bratislava
  • Identifikačné číslo organizácie (IČO): 34057871
  • Právna forma: občianske združenie

Tlačivá k 2 % na rok 2024

Tlačivá pre zamestnancov:

(ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň vykonáva zamestnávateľ)

Tlačivá pre fyzické a právnické osoby (obsahujú Vyhlásenie):

Termíny

  • do 15. februára 2024 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • do 31. marca 2024 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). (Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak môže poukázať iba 1 % z dane.)
  • do 30. apríla 2024 - termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (zamestnanec okrem Vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane na daňový úrad podľa vášho bydliska).

Kontakt

V prípade nejasností sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailu: , prípadne telefonicky: 0944 478 846 (Tomáš Isteník).Buddha