Úvod > Texty > Knihy

Knihy

Knihy a časopisy uvedené na tejto stránke si môžete zakúpiť vo vybraných kníhkupectvách Artforum, Panta Rhei, Eugenika, Modul a Martinus. Ak máte záujem o nákup cez internet, kliknite na príslušné odkazy uvedené pri knihách.

Jazda na tigrovi

láma Ole Nydahl
Riding the Tiger
| OBJEDNAŤ: PANTA RHEI | MARTINUS | ARTFORUM | GORILA
Kniha Jazda na tigrovi je strhujúcim opisom prvých dvadsiatich rokov tejto nekončiacej sa práce. Láma Ole priamym a nesentimentálnym štýlom rozpráva o výzvach, radostiach i nástrahách prenosu nadčasovej múdrosti buddhizmu na Západ. Delí sa s nami o svoje pozorovania a neskrýva ani chyby pri opise zdravých i nezdravých tendencií z pohľadu Buddhovho jediného priania: aby sa potenciál mysle každej bytosti naplno rozvinul na úžitok všetkých v nadčasovú blaženosť a múdrosť.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty, o.z.
2014

Buddhistická kniha o smrti a znovuzrodení

láma Ole Nydahl
Von Tod und Wiedergeburt
Téme smrť a umieranie sa v západnom svete často vyhýbame alebo ju potláčame. Materialistický pohľad na svet a kolektívny strach robia z týchto dôležitých posledných chvíľ života prekážku. V tibetskom buddhizme je veľmi otvorený vzťah k smrti, ktorý charakterizuje snaha spoznať ju a rozumieť jej. Poznávanie týchto procesov prináša nielen jasné pochopenie konca života, ale tiež obohacuje náš pohľad na život tu a teraz.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty, o.z.
2012

O bohatstve mysle

láma Ole Nydahl
Vom Reichtum des Geistes. Buddhistische Inspiratinen
| OBJEDNAŤ: GORILA | MARTINUS | ARTFORUM | PANTA RHEI
O bohatstve mysle je zbierka krátkych citátov, ktoré prístupným spôsobom pokrývajú buddhistické učenia v celej ich šírke. Všetky pochádzajú od lámu Oleho Nydahla, jedného z mála plne kvalifikovaných učiteľov tibetského buddhizmu zo Západu. Kniha je sprevádzaná reprodukciami tibetského buddhistického umenia.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty, o.z.
2010

Veľká pečať

láma Ole Nydahl
Das Große Siegel
Priania Veľkej pečate, ktoré v tejto knihe láma Ole Nydahl komentuje sviežim a moderným jazykom, sú klasickým dielom 3. Karmapu Rangdžunga Dordže (1284 - 1339). Tento krátky text o prirodzenosti mysle v 25 veršoch poetickými obrazmi objasňuje najvyššie učenia školy Karma Kagjü. Pohľad Veľkej pečate sa prirovnáva k maľovaniu na vodnú hladinu. Všetko je v súlade v okamihu a samé o sebe, no ešte kým sa objavuje, samé aj mizne. Také je aj osvietené konanie, tu a teraz, mimo očakávaní a obáv, bez lipnutia a odmietania.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty, o.z.
2009

Buddhistická kniha o láske

láma Ole Nydahl
Der Buddha und die Liebe
Láma Ole Nydahl pôsobivo popisuje to, čo odporúčal Buddha. A síce, aby partnerstvo prinášalo šťastie partnerom a ich okoliu. Buddha učí, že sami vytvárame terajšie životné situácie a máme nekonečne veľa možností, ako ich meniť a tvoriť. Láska a partnerstvo sú chápané ako základ pre rast a rozvoj a súčasne ako možnosť, ako prekonávať svoje osobné obmedzenia až do ich úplného odstránenia.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty, o.z.
2009
Viac...

Úvod do buddhizmu

| OBJEDNAŤ: GORILA | ARTFORUM | EUGENIKA | MARTINUS
Antológia Úvod do buddhizmu obsahuje výber 15 textov od Západných aj tradičných učiteľov buddhizmu diamantovej cesty. Okrem základných informácií o histórii buddhizmu a jeho rôznych školách nájdete v knihe články a rozhovory, ktoré približujú východiská buddhistického pohľadu, podávajú základné vysvetlenia k buddhistickej meditácii a ukazujú, ako tieto učenia môžu obohatiť náš praktický život.
Buddhizmus dnes
2008

Ako sa veci majú

Láma Ole Nydahl
Wie die Dinge sind
Stručný úvod do Buddhových učení. Láma Ole Nydahl ich v tejto knihe predstavuje moderným jazykom a v celej ich šírke. Súčasne ukazuje, čím môžu prakticky obohatiť náš život a ako s ich pomocou môžeme využiť všetky každodenné situácie ako príležitosť pre svoj rozvoj. Knižka je kompletne prepracovaným a rozšíreným vydaním svojej rovnomennej predchádzajúcej verzie.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty, o.z.
2007
Viac...

Buddhovia zo strechy sveta

láma Ole Nydahl
Die Buddhas vom Dach der Welt
Na konci šesťdesiatych rokov sa vybrali OleHannah Nydahloví na svadobnú cestu do Nepálu. Tam spoznali 16. Karmapu, hlavu línie Karma Karma Kagjü, ktorý im odovzdal učenia Diamantovej cesty. Ich cesta sa zároveň stala stretnutím kultúry Východu a Západu. 16. Karmapa ich požiadal, aby náuky Diamantovej cesty šírili na Západe a zlúčili z dvoch tak rozdielnych kultúr to najlepšie.
Tri klenoty
2005


Buddha