Úvod > Aktivity > O nás

O nás

slovenská sangha

Počas posledných desiatok rokov sa buddhizmus diamantovej cesty, vďaka aktivite 16. Gjalwa Karmapu Rangdžung Rigpä Dordže (v súčasnosti už 17. Gjalwa Karmapu Trinlä Thajä Dordže), lámu Ole Nydahla ako i ďalších lámov, učiteľov a študentov, rozšíril za hranice Tibetu, pričom po celom svete vznikli stovky centier buddhizmu diamantovej cesty línie Karma Kagjü (v roku 2015 ich bolo viac ako 650). Moderní a nezávislí ľudia sa v nich môžu stretávať s nadčasovými učeniami o prirodzenosti mysle, ktoré vedú k trvalému a nepodmienému šťastiu. Ku krajinám, kde sa buddhizmus diamantovej cesty veľmi rýchlo rozvíja už niekoľko rokov, patrí aj Slovensko a Česká republika.

Prvé buddhistické centrá a meditačné skupiny vznikli na Slovensku v roku 1996. Dnes sa v 15 centrách a meditačných skupinách stretáva približne 300 ľudí - buddhistické metódy im umožňujú objavovať neobmedzené kvality mysle pre dobro všetkých. Centrá nemajú žiadnu hierarchiu ani organizačnú štruktúru. Nie sú ovplyvnené kultúrnymi ani politickými vplyvmi a zameriavajú sa na používanie Buddhovych učení v každodennom živote. Fungujú na báze priateľstva a idealizmu tých, ktorí okrem vlastnej praxe venujú svoj čas a energiu i na rozvoj centier a buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku a v zahraničí.

Naše aktivity okrem zabezpečovania centier:

Uvedené aktivity zastrešuje občianske združenie Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty.Buddha