Úvod > Karma Kagjü > Línia Karma Kagjü

Línia Karma Kagjü

Línia Karma Kagjü je jednou zo štyroch hlavných škôl tibetského buddhizmu. Ako línia priameho ústneho prenosu kladie dôraz najmä na meditáciu a prostredníctvom interakcie s kvalifikovaným učiteľom môže priniesť úplnú a priamu skúsenosť prirodzenosti mysle. Metódy školy Karma Kagjü učil historický Buddha Šákjamuni svojich najbližších študentov. Neskôr ich odovzdávali ďalej indickí mahásiddhovia Tilopa, Náropa, Maitripa a slávni tibetskí jogíni Marpa a Milarepa. V dvanástom storočí n.l. prijal tieto učenia prvý Gjalwa Karmapa od mnícha Gampopu a následné vedomé zrodenia Karmapov ich zachovávajú živé a plné sily až do dnešných čias. V súčasnosti veľkí tibetskí učitelia (tib. lámovia) ako J.S. 17. Karmapa Trinle Thaje DordžeJ.S. Künzig Šamar Rinpočhe pokračujú v tejto neprerušenej tradícii a navštevujú mnohé centrá buddhizmu diamantovej cesty Karma Kagjü po celom svete.

Škola Karma Kagjü ponúka praktické učenia použiteľné v kažodennom živote. Disponuje bohatým výberom metód pre svetských praktikujúcich a uskutočniteľov, vďaka ktorým môžu rozvíjať vnútorné bohatstvo a jasnosť mysle v meditácii, aj počas každodenných aktivít. Strechu samo-oslobodzujúceho pohľadu Veľkej pečate (skt. mahámudra) podopierajú tri piliere: verifikovateľné nedogmatické učenia, meditácia a prostriedky, ako upevniť dosiahnuté úrovne vedomia.



Buddha