Úvod > Karma Kagjü > Učitelia > Lobpön Ceču Rinpočhe

Lobpön Cečhu Rinpočhe

Lobpön Cečhu Rinpočhe sa narodil v Bhutáne v roku 1918. Bol jedným z mála veľkých majstrov meditácie, ktorí obdržali rozsiahle a komplexné vzdelanie v starom Tibete. Jedným z jeho najdôležitejších učiteľov bol 16. Karmapa. Na základe neustálej a rozsiahlej aktivity bol Lobpön Cečhu pokladaný za jednu z kľúčových osobností pre súdržnosť rôznych buddhistických obcí v Nepále a celom himalájskom regióne.

HannahOle ho stretli pri svojej prvej ceste na Východ v roku 1967. Ako ich prvý učiteľ bol s nimi po celý život úzko zviazaný. Od roku 1987 pravidelne navštevoval centrá Diamantovej cesty na Západe. Rinpočhe sa zaslúžil o vybudovanie viacerých stúp (buddhistické stavby, ktoré symbolizujú buddhovu osvietenú myseľ a šíria do sveta pozitívnu energiu) na Západe, pričom najvýznamnejšou z nich je 30 metrov vysoká Stúpa osvietenia v Benalmádene - Španielsku.

Napriek zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu ku koncu svojho života stihol odovzdať iniciácie na rôzne buddhovské aspekty tisícom ľudí, pričom jednou z posledných najväčších udalostí bol cyklus iniciácií v Kasseli, v Nemecku v roku 2002, na ktorom sa zúčastnilo okolo 3000 žiakov buddhizmu Diamantovej cesty z celého sveta. Rinpočhe zomrel v júni roku 2003.Buddha