Mangútovo, "Trojgútovice", Petra Jarošová (CZ), Marek Witek (PL) a Zuzana Ilavská (SK)

06.04.2012 (Piatok) - 09.04.2012 (Pondelok)
kto: Petra Jarošová (CZ), Marek Witek (PL), Zuzana Ilavská (SK)
čo: Prednáškovo meditačný kurz
kde: Hriňová - Mangútovo
info: +421 904 166 231 (Janka)
"Trojgútovice" - spoločný prednáškovo-meditačný kurz meditačných centier Troják, Mangútovo, a Nagodzice. Ak sa chystáte prísť, prosím zaregistrujte sa REGISTRÁCIA.

Program:

Štvrtok 5.4.

 • 19:00 Večera
 • 20:00 Vlastná prax

Piatok 6.4.

 • 08:00 Vlastná prax
 • 09:00 Raňajky
 • 10:30 Vlastná prax (na začiatku, ak budú otázky "Otázky a odpovede")
 • 13:30 Obed
 • 15:00 Vlastná prax
 • 18:30 Večera
 • 20:00 Prednáška na tému: "Sangha - fungovanie centier", otázky a odpovede (Petra Jarošová), spoločná meditácia na 16. Karmapu

Sobota 7.4.

 • 08:00 Vlastná prax
 • 09:00 Raňajky
 • 10:30 Vlastná prax (na začiatku, ak budú otázky "Otázky a odpovede")
 • 13:30 Obed
 • 15:00 Vlastná prax
 • 18:30 Večera
 • 20:00 Otázky a odpovede (Petra Jarošová, Zuzana Ilavská, Marek Witek), spoločná meditácia na 16. Karmapu
 • Prezentácia centier (Troják, Mangútovo, Nagodzice)

Nedeľa 8.4.

 • 08:00 Vlastná prax
 • 09:00 Raňajky
 • 10:30 Vlastná prax (na začiatku, ak budú otázky "Otázky a odpovede")
 • 13:30 Obed
 • 15:00 Prednáška na tému: "Meditácia", otázky a odpovede (Marek Witek), spoločná meditácia na 16. Karmapu
 • 18:30 Večera
 • 20:00 Spoločná meditácia na 16. Karmapu
 • 21:30 Divadelné predstavenia
 • 23:00 "Light party"

Pondelok 9.4.

 • 08:00 Vlastná prax
 • 09:00 Raňajky
 • 10:30 Prednáška na tému: "Vzťah učiteľa a žiaka", otázky a odpovede (Zuzana Ilavská), spoločná meditácia na 16. Karmapu
 • 13:30 Obed
 • 14:00 Balenie a spoločné upratovanie

Ceny:

 • Cena za deň (štvrtok) 6 €
 • Cena za deň (piatok, sobota, nedeľa) 15 €
 • Cena za deň (pondelok) 7 €
 • Zľava za celý kurz: 54 €
 • Celý kurz pre prispievateľov: 46 €

V cenách je zarátaná strava, ubytovanie a program s učiteľom.

Iné:

 • Doneste si spacáky a karimatky na spanie.
 • Nenoste si domáce zvieratká!
 • Z dôvodu rekonštrukcie novej kotolni bude k dispozícii iba studená voda!


Buddha