Úvod > Karma Kagjü > Karmapovia

Karmapovia

Gjalwa Karmapa je hlavným predstaviteľom línie Karma Kagjü. Plné osvietenie dosiahol pred stáročiami a je výnimočný aj medzi veľkými lámami Tibetu. V jednej zo svojich predchádzajúcich inkarnácií sa Karmapa zrodil po boku historického Buddhu ako veľký bódhisattva Milujúce oči (tib. Čänräzig). Od roku 1110 sa stal prvým rozpoznávaným inkarnujúcim sa lámom Tibetu a línia jeho vedomých zrodení pokračuje dodnes.

 1. Karmapa Düsum Khjenpa, 1110 - 1193
 2. Karmapa Karma Pakši, 1204 - 1283
 3. Karmapa Randžung Dordže, 1284 - 1339
 4. Karmapa Rolpe Dordže, 1340 - 1383
 5. Karmapa Dešin Šegpa, 1384 - 1415
 6. Karmapa Tongwa Donden, 1416 - 1453
 7. Karmapa Čödrag Gjamtso, 1454 - 1506
 8. Karmapa Mikjö Dordže, 1507 - 1554
 9. Karmapa Wangčhug Dordže, 1556 - 1603
 10. Karmapa Čöjing Dordže, 1604 - 1674
 11. Karmapa Ješe Dordže, 1676 - 1702
 12. Karmapa Čhangčhub Dordže, 1703 - 1732
 13. Karmapa Düdul Dordže, 1733 - 1797
 14. Karmapa Tegčog Dordže, 1798 - 1868
 15. Karmapa Khačjab Dordže, 1871 - 1922
 16. Karmapa Rangdžung Rigpä Dordže, 1924 - 1981
 17. Karmapa Thaje Dordže, 1983 - súčasnosť


Buddha