Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

J. S. 17. Karmapa o štyridsaťročnej učiteľskej aktivite lámu Oleho Nydahla

27.08.2012
Poďakovanie Karmapu Rok 2012 je štyridsiatym výročím práce lámu Oleho Nydahla pri prenášaní buddhizmu diamantovej cesty na Západ. Odkedy boli láma Ole a jeho zosnulá žena Hannah požiadaní ich učiteľom, veľkým majstrom meditácie J. S. 16. Karmapom, aby učili buddhizmus na Západe, vzniklo viac ako 630 centier buddhizmu diamantovej cesty po celom svete. | Originálny prepis textu v angličtine a YouTube video na www.lama-ole-nydahl.org

V pondelok 6. augusta J. S. 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže, hlava línie Kagjü, večeral s lámom Olem Nydahlom a s ich viac ako 3000 žiakmi v Európskom centre v Nemecku, hlavnom centre buddhizmu diamantovej cesty. Ako vždy zrelaxovaný a s vrelým úsmevom, predniesol srdečnú reč o jeho blízkom študentovi a priateľovi lámovi Olem.

Poďakovanie Karmapu

"Dnešná noc je výnimočná, a to nielen preto, že sme sa tu všetci zišli. Zišli sme sa tu, aby sme oslávili niečo, čo sa stalo históriou. Oslavovať niečo také je vždy dobré, a tak si myslím, že by sme sa všetci radi poďakovali a prejavili svoju vďačnosť za štyridsať rokov šírenia buddhizmu po celom svete, odovzdávanie útočiska, učenie phowy, ngondra a za spájanie Vás všetkých do jednej veľkej harmonickej rodiny praktikujúcich. Rád by som pripomenul a povedal, že sa to všetko deje vďaka nemu. A takisto, aby sme pamätali na to, aký je silný - fyzicky aj mentálne. Ostáva mu ešte mnoho práce, ktorú treba vykonať. Z mojej strany, a som si istý, že rovnako aj z Vašej strany, mu chcem popriať veľmi dlhý a zároveň silný život, aby ste mohli spoločne pokračovať v rozvíjaní tohto nádherného buddhistického miesta a sprístupnili ho celému svetu. Nech Vás ochraňuje požehnanie našej línie, požehnanie našich učiteľov a aj moje priania nech ostávajú s Vami."

Po prijatí požehnania od svojho učiteľa láma Ole odpovedal: "Poviem Vám, čo sme vždy s Hannah urobili, keď sme dostali toľko chvály od vznešeného človeka, čo síce nebolo často, no vždy nás to potešilo, ďakujeme. Odpovedali sme: "Sľubujeme, že budeme pracovať ešte tvrdšie." Bolo to užitočné? Prijmete to? Ďakujem."

youtube video s CZ titulkami

Láma Ole dostal od svojich študentov darček - jeho osobný symbol, dordže na mesačnom disku, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Keďže tam boli prítomní zástupcovia z množstva krajín, v ktorých láma Ole a Hannah Nydahlovci založili centrá buddhizmu diamantovej cesty, slovo "ďakujem" bolo postupne premietané na veľkej obrazovke preložené do rôznych jazykov, končiac dánčinou, rodnou rečou lámu Oleho.Buddha