Jump to menu
Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

J.S. 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže sa oženil

06.04.2017
J.S. 17. Karmapa Thajä Dordže sa oženil J.S. 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže sa na svojej oficiálnej webstránke podelil o radostnú a prekvapujúcu novinu. 25. marca 2017 sa za prítomnosti členov blízkej rodiny oženil s Rinčhen Jangzom, dcérou bhutánskych rodičov. Prinášame preklad tejto správy, ako aj reakcie lámu Oleho Nydahla. | FB

Karmapa by sa chcel s vami podeliť o niečo výnimočné a osobné...

29. marca 2017

Jeho svätosť 17. Karmapa Gjalwa Karmapa Thajä Dordže by sa chcel s veľkou radosťou podeliť o nádhernú novinku, že sa oženil počas súkromného obradu.

Karmapa dúfa, že nasledujúc drahocenné kroky Khačjab Dordžeho, Jeho svätosti 15. Karmapu, ktorý bol taktiež ženatý, a bol tiež tertönom (poznámka prekladateľa: tertöni sú objavitelia teriem – učení skrytých Guru Rinpočhem v 8. storočí, pričom všetci tertöni mali partnerky, vďaka čomu mohli mať intuitívny vhľad potrebný na nachádzanie teriem), bude jeho karmické spojenie so svojou ženou Rinčhen Jangzom ešte viac posilňovať líniu Karma Kagjü a školu Kagjü tibetského buddhizmu.

15. i 17. Karmapa sú teraz ženatí

Karmapa hovorí,

„Moja rola a aktivity Karmapu budú pokračovať tak, ako aj predtým – s jedinou výnimkou, týkajúcou sa vysväcovania. Túto zodpovednosť prenesiem na Jeho Eminenciu 4. Džamgon Kongtrula Rinpočheho, Karma Mingjura Dragpa Sengeho. Ako Karmapa budem pokračovať v ochraňovaní a uchovávaní našej milovanej línie a v posilňovaní mníšskej sanghy prostredníctvom iniciatív ako je nové Karmapove vzdelávacie centrum.

Silne cítim, hlboko vo svojom srdci, že moje rozhodnutie oženiť sa bude mať pozitívny dopad nielen pre mňa, ale aj na líniu. Nasledujúc priania mojich rodičov, keď som mal čas to reflektovať, hlboko cítim, že som úprimný k sebe aj k línii. Objaví sa niečo nádherné, niečo užitočné pre nás všetkých.

Buddhistický spôsob je používať karmu na zhovievavosť a úžitok, bez ohľadu na to, akú cestu si kto vyberie. Tých, ktorí nasledujú cestu mníšskeho života, musíme povzbudzovať a rešpektovať. Pre budúcnosť línie a plniac priania mojich rodičov som si v tejto 17. inkarnácii vybral odlišnú cestu. Môj záväzok ochraňovať a uchovávať mníšsku sanghu zároveň ostal prvoradý v mojom živote i pokračujúcej roli Karmapu.“

Karmapa a Rinčhen Jangzom boli blízkymi priateľmi už od detstva, pričom sa v tomto živote poznali viac ako 19 rokov. Toto priateľstvo v priebehu času a s požehnaním ich milovaných rodičov prerástlo do výnimočného a duchovného zväzku.

Rinčhen Jangzom – v tibetčine toto meno znamená „Nahromadená drahocenná prosperita“, sa narodila v Timphu, Bhutáne. Jej rodičmi sú pán Čenčo a pani Kunzang. Pán Čenčo pochádza zo Shaby, Drugjeldingkhi, Para, západného Bhutánu a je obchodníkom. Pani Kunzang je z Čhötenu, Njingpy, Čhimi, Bumthangu, centrálneho Bhutánu, Densa Jab Tenpaj Njimy a je ženou v domácnosti. Rinčhen Jangzom je tretím z desiatich detí pána Čenča a pani Kunzang.

Rinčhen Jangzom svoje základné vzdelanie získala v Timphu, Bhutáne. Stredné a vyššie vzdelanie absolvovala v Indii, pričom vo svojom vysokoškolskom štúdiu pokračuje v Európe.

Hore (zľava doprava): J.S. Karmapa a jeho rodičia J.E. Mipham Rinpočhe, Dečhen Wangmo, dole (zľava doprava): Rinčhen Jangzom a jej rodičia p. Čenčo, p. Kunzang

19. januára 2017 v súlade s tibetskými zvykmi Karmapa požiadal Rinčhen Jangzom o ruku. Priaznivý deň na zásnuby a svadbu bol vybraný na základe prianí Karmapovho otca, Jeho Eminencie Miphama Rinpočheho. Svadba sa uskutočnila 25. marca 2017 za prítomnosti blízkych členov rodiny.

Karmapa oceňuje, že správa o jeho svadbe bude pre mnohých prekvapením a verí, že jeho študenti pochopia, že si tento osobný element svojho veľmi verejného života praje udržovať v súkromí.

Karmapa a Rinčhen Jangzom sa na verejnosti ocitnú prvýkrát spoločne pri príležitosti Kagjü Monlam v Bódhgaji, v decembri 2017. Karmapa dúfa a praje si, že sa k nemu budete môcť pripojiť osobne, alebo prostredníctvom streamingu. Nateraz Karmapa, tak ako vždy, oceňuje všetky vaše priania.

Poznámka:

Karmapove pokračujúce aktivity zahŕňajú, a nie sú obmedzené pri:

  • uchovávaní línie Karma Kagjü prijímaním a odovzdávaním celistvosti jej transmisií
  • ponuke učení a zmocnení študentom
  • požehnávaní študentov na celom svete prostredníctvom meditácie a verejných kurzov a cestovania po svete (nadchádzajúca cesta do Európy je plánovaná tak, ako je uvedené na webstránke)
  • hľadaní nastávajúcej inkarnácie Jeho Svätosti Kunziga Šamarpu, svojho nasledovného držiteľa línie

Pozdrav lámu Oleho pri príležitosti sobáša Karmapu s Rinčhen Jangzom

Láma Ole Nydahl
Štokholm, 3. apríla 2017

Moji najdrahší žiaci a priatelia!

Prajeme všetko najlepšie J.S. 17. Karmapovi Trinlämu Thajä Dordže, ktorý, nasledujúc príklad svojej pätnástej inkarnácie Khačjaba Dordže, sa rozhodol zdieľať inšpiráciu partnerky múdrosti po svojom boku.

V dnešnej dobe pravdepodobne nie je užitočnejší a povznášajúcejší spôsob ako prinášať úžitok spoločnosti a svetským praktikujúcim, než žiarivý príklad dvojice aktivujúcej veľké dimenzie dokonalej a šťastnej rodiny.

Nech sa nádherné veci dejú po spojení dvoch veľkých sŕdc a nech sa zmysluplné, nové a šťastie prinášajúce vhľady objavia v modernom svete, umožňujúc prejaviť tak mnoho aspektov potenciálu mysle.

Zo Štokholmu váš, láma Ole

P.S. Prosím zdieľajte túto radosť v našich 700 centrách diamantovej cesty po celom svete.Buddha