Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

Karmapove prianie k 82. narodeninám Lámu Oleho

19.03.2023
Láma Ole a J.S. 17. Karmapa Thajä Dordže J. S. 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže zverejnil prianie k 82. narodeninám Lámu Oleho Nydahla, ku ktorému sa pripájame a prinášame aj jeho preklad. | FB

Drahí priatelia v dharme,

dnes oslavujeme špeciálnu a radostnú príležitosť: 82. narodeniny nášho drahého Lámu Oleho, ktorého ohromná odvaha a vytrvalosť sú príkladom pre nás všetkých.

Počas viac ako 50 rokov Láma Ole sprístupnil Buddhovu dharmu nespočetne veľa ľuďom na celom svete tým, že poskytol buddhistické útočisko desiatkam tisícom jedincov a viedol nevyčísliteľné množstvo kurzov dharmy. V priebehu týchto 50 rokov založil viac ako 640 centier Karma Kagjü na celom svete, ktoré slúžili ako prístupové body k Buddhovej dharme.

Táto vzácna aktivita nahromadila nesmiernu radosť a zásluhu a bola obrovským úžitkom tak ako pre líniu Karma Kagjü, tak aj pre nespočetné množstvo cítiacich bytostí.

Teším sa z dharma aktivity Lámu Oleho a obraciam sa s prianiami k vzácnej zlatej girlande majstrov línie Karma Kagjü, aby požehnali a ochraňovali Lámu Oleho a nabádam všetkých svojich žiakov, aby sa ku mne týmto prianiami pripojli.

S prianiami

Thajä Dordže, Jeho Svätosť 17. Gjalwa KarmapaBuddha