Úvod > Texty > Knihy > Tovar

Buddhizmus dnes - č. 10

| Dostupné v našich centrách
Inšpirácia je naozaj silný hýbateľ. Stačí sa pozrieť na Londýn, Európske centrum, Budapešť, Prahu, Bratislavu a mnohé ďalšie miesta. Všade sa deje mocná aktivita inšpirovaná Buddhovými učeniami, ktoré nám odovzdali naši vzácni učitelia. Aj časopis Buddhizmus dnes vychádza preto, aby inšpiroval k používaniu zručných metód diamantovej cesty čo najväčší počet bytostí čo najdlhší čas. Veríme, že po jeho pozornom a dôkladnom prečítaní budete mať, ako hovorí náš láma, viac vzduchu v topánkach.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2013

Obsah

Tradiční učitelia

 • Odhodlanie podobné diamantu / Rozhovor so 17. Karmapom Trinlä Thajä Dordžem pre časopis Tricycle
 • Meditácia a obyčajné vedomie / Topga Rinpočhe
 • 37 praxí bódhisattvu, časť 3. / 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže

Láma Ole Nydahl

 • Môžete toho urobiť naozaj veľa / Odpovede lámu Oleho počas meditačného kurzu na Mangútove 2012
 • Červená múdrosť / Vysvetlenia lámu Oleho Nydahla počas prezerania thangky tejto dákiní
 • Naším cieľom je prinášať úžitok ľuďom / Rozhovor s lámom Olem pre Polska Dziennik Bałtycki
 • Cestujúci učitelia / Rozhovor s lámom Olem Nydahlom

Cestujúci učitelia

 • Učiteľ a žiak / Tommy Boggs

Centrá a projekty

 • Už sa to začalo! / Európske centrum
 • Osvietenie nie je pre lenivcov / Londýn
 • Power House / Bratislava
 • Meditačné centrá a skupiny na Slovensku

Reportáže

 • Winter tour 2013 / Rusko
 • NEWS


Buddha