Úvod > Texty > Knihy > Tovar

Buddhizmus dnes - č. 13

| Dostupné v našich centrách (od 14.12.2020)
Drahí čiatelia, žijeme rozhodne v zaujímavých časoch, čo myslíte? V odchádzajúcm roku plnom výziev dostalo tiež podobu "magické" trináste číslo nášho časopisu. Za možnosť pokračovať v tejto aktivite, čo nemusí byť vždy samozrejmosť, patrí nekonečná vďaka predovšetkým neúnavnej a vzácnej aktivite našich učiteľov. Už takmer päťdesiat rokov na Západe a po celom svete nepretržite a radostne odovzdávajú sviežou, prístupnou formou Buddhove učenia tak, ako im boli odovzdávané ich učiteľmi. Príprava tohto čísla sa viezla na nekončiacej vlne inšpirácie a požehnania, ktorej sú zdrojom. Jedným z hmotných prejavov ich aktivity je aj výtlačok časopisu, ktorý práve teraz držíte v rukách. Všetci, ktorí sme sa podieľali na jeho príprave, si prajeme, aby každému priniesol inšpiráciu pri prehlbovaní praxe. Múdrosť našich učiteľov a transmisiu našej vznešenej línie reprezentuje živým a verným spôsobom.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2020

OBSAH

  • Štyri základné myšlienky a úvod k ngöndru / Láma Ole Nydahl, ukážka z knihy
  • Láma, jidam, ochranca / Nedo Rinpočhe
  • Stretnutie so 16. Gjalwa Karmapom / Angelika Tesch
  • Hľadanie bohatstva, slobody a šťastia / J.S. 17. Gjalwa Karmapa Trinlä Thajä Dordže
  • Udržiavanie pohľadu v každodennom živote / rozhovor s Lámom Olem Nydahlom
  • Láska ako oceán / Wojtek Tracewski
  • Ako sa v Bratislave stretol celý svet / reportáž Novoročný kurz 2018-2019, Ján Kysucký
  • Cesta oddanosti / rozhovor s Tomekom Lehnertom
  • 5x2 / otázky pre dvoch cestujúcich učiteľov
  • List od Lámu Oleho Nydahla svojim žiakom

BD13

BD13Buddha