Úvod > Texty > Učenia > Text

Ako si preveriť učiteľa dharmy

Láma Ole Nydahl
Každý dobrý učiteľ musí dobre poznať nástroje svojho remesla a plne zvládnuť predmet, ktorý učí. Obzvlášť učiteľa diamantovej cesty je možné rozoznať najmä podľa jeho životných skúseností a neochvejne dobrého štýlu. Jedným z ďalších znakov je jeho vnútorná radosť, ktorá sa objavuje zo schopnosti pomáhať ostatným prostredníctvom Buddhových metód.

V theraváde môže učiteľ odovzdať svoje znalosti hovoriac: „Rob tak, ako hovorím, nie tak, ako robím.“ Avšak na najvyššej úrovni musí byť neustále príkladom a žiť v súlade s učeniami. To je veľký rozdiel. Ktokoľvek je náladový, dramatizuje veci alebo je v osobných veciach zaostalý, nie je vhodný na odovzdávanie učení, u ktorých je predpokladom dôvera. Ak má byť útočiskom pre druhých, musí byť odvážny. Slabosť, podráždenosť alebo vyhýbanie sa konfliktom robia učiteľa diamantovej cesty nespôsobilým. Odovzdávané učenia nemusia byť nutne zlé, avšak publikum musí v tomto prípade rozlišovať medzi učeniami a učiteľom a uvedomiť si, že učiteľ sa nespráva presne podľa nich.

V každom prípade je naozaj dôležité dôkladne si preveriť učiteľa, ktorého znalosti a skúsenosti chceme zdieľať. Okrem jasného a zrozumiteľného správania sa na verejnosti majú učitelia tiež žiť podľa životného štýlu, ktorý si vybrali, či už ním je mních alebo mníška, laik či jogín, alebo jogínka. Obzvlášť dôležité je to v buddhizme diamantovej cesty, pretože ak študenti udržujú zväzky, absorbujú počas niekoľkých rokov väčšinu vlastností svojho učiteľa. Ak sa spojenie preruší, ich rozvoj sa zablokuje. Študenti sa potrebujú obrátiť k dlhodobo prezentovanému príkladu. Znamená to, že ktokoľvek učí na úrovni diamantovej cesty, nesie obrovskú zodpovednosť. V súlade s tým musia buddhistickí mnísi a mníšky podľa odporúčaní Buddhu dodržiavať odstup od života, laický učiteľ nesmie zlyhať v každodennom živote a jogín nesmie stratiť svoj čistý pohľad. Ak je niekto na prednáške tibetského buddhizmu prvý krát, toto si samozrejme neuvedomuje. Publikum cíti vibrácie spojené s učiteľom a líniou a môže sa cítiť inšpirované. Ľudia sú otvorení − a preto tiež zraniteľní − a tento novonadobudnutý pocit významu a jasnosti chcú vniesť do svojich životov. Niektorí si len želajú zostať takými, akí sú a páči sa im, že ich prosté dobré pocity sú posilnené. Po úvodnom očarení by to však učiteľ diamantovej cesty už nemal naďalej tolerovať, v opačnom prípade by sa situácia mohla stať príliš intelektuálnou alebo príliš sladkou, ako hovoria Nemci - príjemnou, ale tak trochu nahlúplou. Obzvlášť zaujímavá je tu rovnováha medzi „uťahovaním uzdy“ a „uvoľňovaním vodítka“. Je to tak vďaka metódam, ktoré robia študentov bdelými a kritickými zároveň. Spočiatku sa to vzťahuje na nich samých. V meditácii si naraz uvedomia, že mnohým veciam v živote by sa boli radšej vyhli. Vtedy musí učiteľ po prvý raz pôsobiť sebaisto a úplne spoľahlivo. Študent musí pochopiť, že je na užitočnej ceste, keďže dojmy, ktoré sa doteraz v mysli nachádzali, sú na ceste von.

O čo ťažším bojom a skúškami učiteľ prešiel, o to presvedčivejší bude vo fáze upozorňovania na rozpory vo svetovej politike. Inak by sa nemohol stať dobrým priateľom svojich študentov – musel by ich nechať bez akejkoľvek rady v tom, ako podstúpiť všetky ťažkosti, ktoré sa na ceste objavujú. Učiteľ, ktorý v dnešných dňoch nevyjadrí svoj názor na islam a preľudnenie, je pre svojich študentov nebezpečne slabý. Neotrasiteľná myseľ a neosobný pohľad sú u učiteľov diamantovej cesty potrebné na mnohých stupňoch rozvoja ich študentov. Dlhý čas totiž potrvá, kým žiak (ako sa uvádza v textoch) „nepocíti väčšiu dôveru, ak uvidí učiteľa lietať vzduchom, ani menšiu, ak ho uvidí rozsekať inú živú bytosť“, ale jednoducho porozumie, že učiteľ vie, čo robí, a pomáha tými najefektívnejšími prostriedkami, aké sú k dispozícii.

Učiteľ musí byť veľmi opatrný, pokiaľ sám nedosiahne úroveň Karmapu, na ktorej už nie je možné robiť chyby. Dokonca aj najvyšší lámovia v našej línii Karma Kagjü zapríčinili množstvo škandálov v súvislosti s čínskym kandidátom na Karmapu. Škandály Gelugpov boli vďaka ich politickému vplyvu vždy veľmi ďalekosiahle. Na ľudí od Rigpy, ktorí obvykle nemali problém hodnotiť ostatných učiteľov, je teraz tiež nachystaných niekoľko závažných obvinení.

Blízke spojenie s lámom ako najrýchlejšia cesta k plnému rozvoju nestratilo svoj význam. Okrem toho, dnešná nezávislosť, vzdelanie a kritické myslenie umožňujú ľuďom zo Západu v porovnaní s minulosťou nazerať na učiteľovo správanie viacerými spôsobmi a učiť sa z neho.

Nadovšetko dôležitá je dôvera. Má náš učiteľ pevný charakter? Postavil by sa za mňa? Chcem sa stať takým ako on? Dúfam, že nájdete niekoho, kto vás nesklame.Buddha