Jump to menu
Úvod > Kontakty > Centrá na Slovensku > Bratislava > Kontakt na centrum

Buddhistické centrum Bratislava

Adresa centra

Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava
Bratislava 831 03

Kontaktné osoby

Ján Kysucký
+421 903 838 043
Tatiana Orgoníková
+421 903 770 773
Branislav Styk
+421 905 466 777

Spoločný program

Utorok20:00Program začína o 19:00 úvodným vysvetlením pre tých, ktorí prišli do centra prvý krát - dozviete sa ako funguje naše centrum, niečo o našej buddhistickej línii, o používaných učeniach a metódach, zároveň ostáva priestor na otázky a odpovede. Úvodné vysvetlenia poskytujú skúsení členovia centra a sú bezplatné. O 20:00 nasleduje spoločná meditácia na 16. Karmapu, po ktorej je možné spoznať ľudí prichádzajúcich do nášho centra, ako aj vychutnať si jeho atmosféru :-)
Raz do mesiaca v utorok sa koná prednáška slovenského alebo zahraničného buddhistického učiteľa na vopred zvolenú tému. Prednáška je vhodná pre kohokoľvek, kto sa chce niečo dozvedieť o Buddhových učeniach alebo prehĺbiť ich znalosti. Po otázkach a odpovediach nasleduje spoločná meditácia na 16. Karmapu. Aktuálne plánované prednášky nájdete v zozname akcií.
Štvrtok18:00Meditácia na 8. Karmapu (pre tých, ktorí už robia túto prax)
20:00Meditácia na 16. Karmapu
Tým, ktorí chcú prísť do centra po prvý raz, odporúčame prísť na úvodné vysvetlenia v utorok. Prísť je možné aj v ktorýkoľvek iný deň, kedy program spoločných stretnutí začína desaťminútovou miniprednáškou o 20:00, po ktorej nasleduje meditácia na 16. Karmapu. Centrum je otvorené od 19:00. V čase meditácie medzi 20:00 - 20:30 je vchod do centra zatvorený.

Fotky

Časť bratislavskej sanghy
Časť bratislavskej sanghy
Spoločná meditácia
Spoločná meditáciaBuddha