Jump to menu
Úvod > Kontakty > Centrá na Slovensku > Nitra > Kontakt na centrum

Buddhistické centrum Nitra

Adresa centra

Centrum buddhizmu diamantovej cesty Nitra
Nitra 949 01

Kontaktné osoby

Michal Bojda
+421 908 658 383
Martin Holička
+421 948 038 098

Spoločný program

Pondelok19:00Meditácia na 16. Karmapu (hlavný "sangha deň" v týždni)
Štvrtok19:00Meditácia na 16. Karmapu
Všeobecné informácie:
Všetkým, ktorí prídu do centra po prvý raz, poskytneme všeobecné informácie. Program spoločných stretnutí sa zvyčajne začína desaťminútovou miniprednáškou o 19:00, po ktorej nasleduje meditácia.

Fotky

Nitrianska sangha
Nitrianska sanghaBuddha