Jump to menu

Mangútovo, Karol Sleczek (PL), Kurz 8.Karmapu

06.12.2019 (Piatok) - 08.12.2019 (Nedeľa)
čo: Kurz 8. Karmapu
kde: Mangútovo
info: +421 904 166 231(Janka)
Kurz je určený pre tých, ktorí dokončili prípravné cvičenia "ngondro" a praktikujú alebo začínajú praktikovať meditáciu na 8.Karmapu. Kto sa chystáte prísť, prosím zeregistrujte sa kvôli jedlu: REGISTRÁCIA Viac informácií čoskoro.


Buddha