Úvod > Texty > Časopis

Časopisy

Buddhizmus dnes

Časopisy uvedené na tejto stránke môžete nájsť v centrách.

Buddhizmus dnes - č. 13

| Dostupné v našich centrách (od 14.12.2020)
Drahí čiatelia, žijeme rozhodne v zaujímavých časoch, čo myslíte? V odchádzajúcm roku plnom výziev dostalo tiež podobu "magické" trináste číslo nášho časopisu. Za možnosť pokračovať v tejto aktivite, čo nemusí byť vždy samozrejmosť, patrí nekonečná vďaka predovšetkým neúnavnej a vzácnej aktivite našich učiteľov. Už takmer päťdesiat rokov na Západe a po celom svete nepretržite a radostne odovzdávajú sviežou, prístupnou formou Buddhove učenia tak, ako im boli odovzdávané ich učiteľmi. Príprava tohto čísla sa viezla na nekončiacej vlne inšpirácie a požehnania, ktorej sú zdrojom. Jedným z hmotných prejavov ich aktivity je aj výtlačok časopisu, ktorý práve teraz držíte v rukách. Všetci, ktorí sme sa podieľali na jeho príprave, si prajeme, aby každému priniesol inšpiráciu pri prehlbovaní praxe. Múdrosť našich učiteľov a transmisiu našej vznešenej línie reprezentuje živým a verným spôsobom.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2020
Viac...

Buddhizmus dnes - č. 12

| Dostupné v našich centrách
„Proste, ideme ďalej, to je cesta bódhisattvov.“ Výrok 16. Karmapu vyjadruje prácu na tomto čísle. Čokoľvek sa objavovalo, všetci zapojení boli vždy ochotní a pripravení riešiť problém. Radostné úsilie je to, čo nás spája a som rád, že ako sangha dokážeme efektívne spolupracovať. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli vydaniu dvanásteho čísla časopisu Buddhizmus dnes. A samozrejme, lámovi Olemu, ktorý nám neprestajne ukazuje, že žiadne limity neexistujú. Matej Mišík, šéfredaktor
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2018
Viac...

Buddhizmus dnes - č. 11

| Dostupné v našich centrách
Najhlbší a skutočne transformujúci rozvoj nastáva v ťažkých časoch. V časoch, keď sa nám nedarí a všetko vyzerá ako nekonečný sled našich zlyhaní. Pri práci na tomto vydaní časopisu sa objavovali reťaze takýchto situácií. Vznikali nedorozumenia, strácali sa maily, prestali fungovať prístupové heslá a na konci bol ukradnutý počítač. Každý, kto na tomto čísle pracoval, musel trénovať trpezlivosť aj štedrosť. Špeciálnou kategóriou bolo hľadanie radostného úsilia pri práci na článkoch, ktoré už raz boli spravené. Našťastie sme buddhisti a máme útočisko. Vidíme nášho lámu, ako bez ohľadu na komplikácie neúnavne pracuje pre dobro všetkých bytostí. Chápeme, že rovnako ako on, aj my máme buddhovskú podstatu, a tak hoci už nevládzeme, spravíme aj ten ďalší krok. A tiež je tu sangha – priatelia, ktorí nám na našej ceste pomáhajú. Chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí svojou prácou umožnili vydanie časopisu Buddhizmus dnes s poradovým číslom 11. Ondrej Kořínek, šéfredaktor
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2016
Viac...

Buddhizmus dnes - č. 10

| Dostupné v našich centrách
Inšpirácia je naozaj silný hýbateľ. Stačí sa pozrieť na Londýn, Európske centrum, Budapešť, Prahu, Bratislavu a mnohé ďalšie miesta. Všade sa deje mocná aktivita inšpirovaná Buddhovými učeniami, ktoré nám odovzdali naši vzácni učitelia. Aj časopis Buddhizmus dnes vychádza preto, aby inšpiroval k používaniu zručných metód diamantovej cesty čo najväčší počet bytostí čo najdlhší čas. Veríme, že po jeho pozornom a dôkladnom prečítaní budete mať, ako hovorí náš láma, viac vzduchu v topánkach.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2013
Viac...

Buddhizmus dnes - č. 9

| Dostupné v našich centrách
Deviate číslo časopisu Buddhizmus dnes sa venuje najmä téme transmisie-odkazu našej línie. Vďaka práci našich vynikajúcich lámov, lámu Oleho Nydahla a Hannah Nydahlovej a v súlade s prianiami 16. Karmapu, mohlo byť v priebehu štyroch desaťročí sprístupnené bohatstvo buddhizmu v jeho v modernej podobe pre všetkých, ktorí by z neho chceli čerpať. Na 115 stranách časopisu nájdete napríklad vysvetlenie ku gurujóge od 16. Karmapu, rozhovor o meditácii s lámom Olem Nydahlom v súvislosti s transmisiou, učenia Hannah Nydahlovej k meditácii, rozhovor s lámom Olem Nydahlom ku knihe Smrť a znovuzrodenie, článok o Räčhungpovi, reportáž z cestovania po Južnej Amerike a mnoho ďalšieho...
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2012
Viac...

Buddhizmus dnes - č. 8

| Dostupné v našich centrách
V ôsmom čísle časopisu Buddhizmus dnes na 105 stranách nájdete napríklad prepis prednášky lámu Oleho v Žiline počas slovenskej bus-tour v r. 2010, mnoho o meditácii na 16. Karmapu, články od 17. Karmapu, Šeraba Gjalcchäna Rinpočheho a Trungrama Gjaltrul Rinpočheho, niečo o ústraniach a transmisii, zaujímavé reportáže, napr. z inaugurácie stúpy v KBL alebo návštevy 17. Karmapu v Rusku a mnoho ďalšieho...
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2011
Viac...

Buddhizmus dnes - č. 7

| Dostupné v našich centrách
Siedme číslo časopisu Buddhizmus dnes na 88 stranách (vrátane 8 farebných) prináša články, ktoré zachytávajú nadčasovú múdrosť buddhizmu a radosť z procesu nachádzania jeho podoby v našej spoločnosti. Obsahuje zároveň aj rozhovory a množstvo reportáží z buddhistických centier a podujatí, ktoré sa konali u nás či v zahraničí.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2009
Viac...

Buddhizmus dnes - č. 6

| Dostupné v našich centrách
Hlavnou témou šiesteho čísla časopisu Buddhizmus dnes je skúsenosť. Časopis obsahuje zaujímavé články na tému meditácia, myseľ, ústrania, buddhizmus v praxi, ale aj buddhizmus a/ako veda... Tiež si môžete vychutnať foto-reportáže z ciest našich priateľov a letných kurzov. Do tohto čísla sme prvýkrát zaradili aj 4 farebné strany. Nechýbajú novinky z celého buddhistického sveta, už tradične 2x5 (5 rovnakých otázok 2 cestujúcim učiteľom: žene a mužovi) a centrum revue (tentokrát Žilina a Stará Turá) .
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2008

Buddhizmus dnes - č. 5

| OBJEDNAŤ: EUGENIKA
Piate číslo časopisu vychádza na 95-tich stranách a okrem článkov venovaných Hannah Nydahl, v ňom nájdete ďalšie ako: Štyri myšlienky (Džigme Rinpočhe), Meditácia na 16. Karmapu (láma Ole Nydahl), rozprávanie Hannah Nydahl o 16. Karmapovi, Darovanie mandaly a gurujóga (Karola Schneider).
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2007

Buddhizmus dnes - č. 4

| OBJEDNAŤ: EUGENIKA
Štvrté číslo časopisu prináša mnoho zaujímavých článkov na základné témy ako láma (Džigme Rinpočhe: Autentický láma, W. Tracewski: Láma je múdrejší než my), dharma (H. Nydahl: Štúdium ako prax), sangha (M. Seegers: Útočisko v sanghe) a pod. Už tradične sa dočítate aj o aktuálnych projektoch, o návšteve Gjalwa Karmapu Thajä Dordže v Bratislave a po prvý krát prinášame reportáž z nového centra pre ústrania na Mangútove.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2006
Viac...

Buddhizmus dnes - č. 3

| OBJEDNAŤ: EUGENIKA
Tretie číslo časopisu "Buddhizmus dnes" prináša množstvo zaujímavých článkov, učení a rozvovorov ako napr. interview s J.S. 17.Karmapom Thajä Dordže, učenie o meditácii na lásku a súcit od Künzig Šamar Rinpočheho, interview "Žijeme v kozmickom žarte" s lámom Ole Nydahlom pre knihu Buddhizmus vo vede, alebo článok Wojteka Tracewského "Bez uvoľnenia nie je osvietenie" o etapách praxe.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2005
Viac...

Buddhizmus dnes - č. 2

| OBJEDNAŤ: EUGENIKA
Na druhé číslo časopisu "Buddhizmus dnes" sme si museli počkať trochu dlhšie, jeho kvalita je však po všetkých stránkach na veľmi vysokej úrovni. Na 76 stranách môžete nájsť množstvo zaujímavých článkov, učení, rozhovorov a rôznych aktuálnych tém.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2004
Viac...

Buddhizmus dnes - č. 1

| Dostupné v našich centrách
Tých, ktorí si radi prečítajú zaujímavé články, informácie a učenia učiteľov buddhizmu Diamantovej cesty, rozhovory, reportáže, atď., môžeme potešiť, že na jar 2003 vyšlo prvé číslo slovenského časopisu Buddhizmus dnes. Vychádzal síce už aj predtým, zvýšili sme však jeho kvalitu po jazykovej i dizajnovej stránke (formát A4 a farebná obálka).
Spoločnosť Diamantovej cesty
2003
Viac...


Buddha