Úvod > Aktivity > O projektoch

Projekty

Podstránky s informáciami o projektoch, ktoré majú za cieľ podporiť rozvoj buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku:

Bratislavské buddhistické centrum

Bratislava Po rokoch hľadania vhodného objektu pre naše aktivity sa nám vo februári 2015 podarilo kúpiť budovu bývalého sanatória na Kyjevskej ulici. Našou aktuálnou prioritou je zrekonštruovať toto roky opustené miesto, aby sme ho čo najskôr mohli začať používať a ponúknuť jeho služby verejnosti. Architektonický projekt upravuje vnútorné dispozície tak, aby sme dosiahli dostatočne veľký priestor pre meditačnú miestnosť a spoločenskú zónu. Priestory určené pre verejnosť budú na prízemí. Na poschodí vznikne zázemie pre ľudí, ktorí sa budú starať o prevádzku centra. Viac na bratislava.buddhizmus.sk.

Mangútovo

Mangútovo Cieľom spoločného projektu všetkých slovenských centier je zveľaďovanie spoločného miesta pre ústrania, kde sa budú stretávať a meditovať ľudia zo všetkých miest Slovenska, ako aj priatelia zo zahraničia. Viac na www.mangutovo.sk.

Trenčianske buddhistické centrum

Trenčín

V Trenčíne sa podarilo kúpiť prvé vlastné centrum na Slovensku. Financované bolo z úveru, ktorý sme spoločnými silami úspešne splatili. Viac...

Európske centrum

Európske centrum Projekt budovania veľkého medzinárodného centra v Immenstadte v nemeckých Alpách, kde stretávajú ľudia zo všetkých krajín na svete, aby v atmosfére priateľstva a bez ohľadu na rozdiely jednotlivých krajín mohli vzájomne spolupracovať a rozvíjať sa. Viac na europe-center.org.Buddha