Úvod > Aktivity > Akcie/Prednášky

Akcie

Organizátor si vyhradzuje právo neumožniť účasť na podujatí osobám, ktoré ohrozujú organizáciu akcie či bezpečnosť jej návštevníkov (napr. osobám, ktoré sú pod vplyvom návykových látok, alebo liečených na psychiatrické ochorenia, prípadne vykazujúce prejavy psychického alebo psychiatrického ochorenia), a osobám konajúcim v rozpore so záujmami a hodnotami, ktoré organizátor reprezentuje.Buddha