Jump to menu
Úvod > Kontakty > Občianske združenie SBDC

Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty - Karma Kagjü (SBDC)

Občianske združenie

Aktivity, ktoré majú za cieľ podporovať rozvoj buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku či v zahraničí, ako organizovanie prednášok buddhistických učiteľov, vytváranie buddhistických centier, vydavateľská činnosť, atď., vykonávame pod hlavičkou občianskeho združenia Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty - Karma Kagjü. Jeho sídlo je Bakošova 20, 841 03 Bratislava. IČO: 34057871, DIČ: 2021436054. Číslo bankového účtu: SK88 1100 0000 0026 2478 6522 Kontakt:

Rada SBDC

Za činnosť SBDC zodpovedá volená Rada, ktorú v súčasnosti tvoria:

  • láma Ole Nydahl - čestný člen
  • Miroslav Majtáz - štatutár SBDC, financie
  • Tomáš Gregor - štatutár SBDC
  • Ján Kysucký - štatutár SBDC, projekt bratislavského centra
  • Tatiana Orgoníková - projekt bratislavského centra
  • Tomáš Kušnírik - financie
  • Zuzana Ilavská
  • Matej Mišík

Kontakt na občianske združenie

  • 0903 838 043 (Ján Kysucký)
  • 0903 770 773 (Tatiana Orgoníková)


Buddha