Jump to menu

Mangútovo, Silvestrovský meditačný kurz

27.12.2019 (Piatok) - 01.01.2020 (Streda)
kto:
čo: Novoročný meditačný kurz
kde: Mangútovo
info: +421 904 166 231(Janka)
Drahí priatelia, srdečne vás pozývame na Silvestrovský meditačný kurz na Mangútove. Kto sa chystáte prísť, prosím zaregistrujte sa kvôli strave: REGISTRÁCIA.

Program:

(zmena programu vyhradená, podľa dohody zúčastnených)

27.12.

 • 19:00 večera
 • 20:00 spoločná meditácia na 16.Karmapu

28.-30.12.

 • 08:30 spoločná meditácia na 16.Karmapu
 • 09:00 raňajky
 • 10:00 vlastná prax
 • 11:30 prestávka
 • 12:00 vlastná prax
 • 13:00 obedová prestávka
 • 15:00 prednáška lámu Oleho - streaming z Hamburgu
 • 19:00 večera
 • 20:00 vlastná prax

31.12.

 • 08:30 spoločná meditácia na 16.Karmapu
 • 09:00 raňajky
 • 10:00 vlastná prax
 • 11:30 prestávka
 • 12:00 vlastná prax
 • 13:00 obedová prestávka
 • 15:00 voľný program/ vlastná prax
 • 19:00 večera
 • 20:00 vlastná prax
 • 23:00 sľub bódhisattvu s lámom Olem - streaming z Hamburgu

1.1.

 • 10:00 spoločná meditácia na 16.Karmapu
 • 11:00 raňajko-obed :)


Buddha