365 tour: Mangútovo, Prednáškovo-meditačný kurz

17.06.2022 (Piatok) - 19.06.2022 (Nedeľa)
čo: Prednáškovo-meditačný kurz
kde: Mangútovo, Hriňová
vstupné: 5 €; študenti/dôchodcovia: 3 €
info: +421 948 868 295 (Ľubka)Registrácia

REGISTRUJTE SA TU - REGISTER HERE

Srdečne vás pozývame na prednáškovo-meditačný víkend s miestnymi aj zahraničnými cestujúcimi učiteľmi:

Welcome to join us on a lecture & meditation weekend with Slovak and foreign traveling teachers:

John Christopherson (USA), Denes Andras (HU), Ján Kysucký (SK)

Program:

Piatok / Friday

 • 08:30 - Meditácia na 16. Karmapu / Meditation
 • 09:00 - Raňajky / Breakfast in BA Centre
 • 10:30 - Presun na Mangútovo / Departure to Mangútovo
 • 13:00 - Zastávka v DWBC Banská Bystrica / Stop in BB DWB Center
 • 13:30 - Meditácia na 16. Karmapu / Meditation
 • 14:00 - Obed / Lunch in city restaurants & pizzerias
 • 16:30 - Príchod na Mangútovo / Arrival to Mangútovo
 • 17:00 - Prehliadka areálu, história miesta / Walk around the center, history of the Retreat Center
 • 18:00 - Vlastná prax / Own practice
 • 19:00 - Večera / Dinner
 • 20:00 - 6 Paramít - Prednáška, panel / The Six Liberating Actions - TT Panel Teaching

Sobota/ Saturday

 • 08:30 - Meditácia na 16. Karmapu / Meditation
 • 09:00 - Raňajky / Breakfeast
 • 10:00 - Meditácia / Meditation
 • 11:00 - Meditácia - Prednáška, panel / Meditation - TT Panel Teaching
 • 13:00 - Obed a prechádzka / Lunch & walk
 • 16:00 - Spločná meditácia / Common Meditation, Streaming
 • 19:00 - Meditácia / Meditation
 • 20:00 - Večera - opekačka / Dinner - Barbecue

Nedeľa / Sunday

 • 08:30 - Meditácia / Meditation
 • 09:00 - Raňajky / Breakfast
 • 10:00 - Meditácia / Meditation
 • 11:00 - Otázky odpovede / Questions and answers
 • 13:00 - Obed / Lunch
 • 15:00 - Spoločné upratovanie a presun do Bratislavy / Common Cleaning, Departure to Bratislava
 • 19:00 - Večera v Bratislavskom centre / Dinner in Bratislava DWB Center
 • 21:00 - Home Cinema in BA Center


Buddha