Úvod > Aktivity > Firemný dar

Firemný dar

Ďakujeme, že ste sa rozhodli finančne podporiť projektyaktivity nášho združenia. Prosíme o vyplnenie sponzorského formulára. Na základe neho Vám obratom na zadaný e-mail zašleme údaje potrebné pre vykonanie platby.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vyplnených dát v rámci účtovnej evidencie. Údaje nebudú použité na iné účely ani poskytnuté tretím stranám.

S prípadnými otázkami nás môžete kontaktovať na adrese .

*E-mailová adresa:
*Účel príspevku:
*Typ subjektu:
Meno:
Priezvisko:
*Obchodné meno:
*IČO:
*DIČ:
Sídlo firmy
*Ulica:
*Číslo domu (vchodu):
*PSČ:
*Mesto:
* označuje povinné pole


Buddha