Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

Report: Prvá návšteva J.S. 17. Karmapa Thajä Dordžeho na Západe

01.02.2001 (Peter Fekete a Petra Petrová)
Reportáž z Düsseldorfu, 2.-3. januára 2000
(autor: Detlev Gobel, preklad: Peter Fekete a Petra Petrová, popis obrázkov: PVx)
17. Karmapa

Nové milénium v Európe sa začalo veľmi sľubne. Západ po prvý krát navštívil jeden z najvyšších buddhistických majstrov, Gjalwa Karmapa vo svojej sedemnástej inkarnácii, ktorý je považovaný za živého buddhu. Je nepochybné, že táto udalosť západný buddhizmus natrvalo ovplyvní. "Láma s čiernou korunou" najskôr cestoval juhovýchodnou Áziou a teraz prišiel do Nemecka, aby pozdravil svojich západných žiakov. Stretnutie prebehlo 2. a 3. januára v nemeckom Düsseldorfe a zúčastnilo sa ho približne 6000 žiakov z viac než 30 krajín. Karmapa, teraz sedemnásťročný mladík, vstúpil na pódium s mocnou a elegantnou ľahkosťou, pričom sa jasne prejavila jeho sústredená sebaistota. Šesťtisícový dav povstal a privítal ho nadšenými ováciami. Karmapa, zreteľne dojatý, odpovedal žiarivým úsmevom. V tej chvíli mu láma Ole Nydahl predstavil obecenstvo: "Toto všetko sú tvoji žiaci."

Karmapa je prvý vedome sa znovuzrodzujúci láma Tibetu a je to bytosť, ktorá vykonáva všetky buddhovské aktivity. V priebehu všetkých svojich sedemnástich životov, v nepretržitej línii až dodnes, po sebe zanechával náznaky ohľadne svojho budúceho znovuzrodenia, obyčajne v písanej podobe. Tieto inštrukcie vždy viedli k nájdeniu dieťaťa so zvláštnymi vlastnosťami, ktoré pokračovalo v aktivite svojho predchádzajúceho života.

6000 ľudí nie je málo, táto fotka ukazuje ani nie polovicu z nich.

Už pred 2500 rokmi stál Gjalwa Karmapa po boku historického Buddhu Šákjamuniho ako Milujúce oči (tib. Čänräzig, skt. Avalókitéšvara). Po niekoľkých významných životoch ako vysoko realizovaný praktikujúci (skt. jogín) v Indii si zvolil svoje neskoršie znovuzrodenie v severných Himalájach v Tibete. Tu sa stal známym pod menom Karmapa, čo znamená "aktivita všetkých buddhov", a vyjadruje jeho láskyplnú aktivitu k prospechu všetkých bytostí. Karmapa tiež vošiel do povedomia ako Kráľ jogínov, najväčší majster meditácie v buddhizme a od 12. storočia stál na čele línie Karma Kagyu ako jej duchovný vodca. Keď sa v polovici 20. storočia stal Tibet obeťou čínskej invázie, 16. Karmapa opustil Tibet a podarilo sa mu tak zabezpečiť kontinuitu línie Karma Kagyu. S pomocou svojich žiakov, hlavne lámu Oleho Nydahla a Hannah Nydahlovej, dohliadol na to, aby sa učenia o podstate mysle dostali na Západ, ktorý tiež v sedemdesiatych rokoch niekoľkokrát navštívil. Zomrel v Spojených štátoch v roku 1981.

Súčasného 17. Karmapu Thaje Dordžeho uznal Künzig Šamar rinpoče na základe niekoľko sto rokov starej a čisto duchovnej tradície školy Karma Kagyu. V roku 1994 využil Karmapa príležitosť opustiť Tibet a v súčasnosti žije v Indii, kde dostáva tak ako tradičné buddhistické, tak i moderné západné vzdelanie. 2. januára v Düsseldorfe, k veľkej radosti obecenstva, oslovil Karmapa svojich západných žiakov a v angličtine predniesol nasledujúcu reč:

Preklad do angličtiny (keď Karmapa hovoril tibetsky) zaobstarávala Hannah, do nemčiny prekladal Láma Ole (sedia úplne vpravo).

Prajem všetkým dobré popoludnie. Je to pre mňa veľký okamih, že tu môžem byť s vami. Chcel by som všetkým poďakovať, hlavne Lobpön Ceču rinpočemu, lámovi Tönzangovi a lámovi Olemu a všetkým, ktorí prišli. Je to skutočne niečo, čo som si doposiaľ nevedel predstaviť a je to prvýkrát v strednej Európe. Som skutočne veľmi šťastný, keď vás tu všetkých vidím. Ďakujem vám.

Chcel by som vám povedať niekoľko vecí. Dúfam, že vám nebude vadiť, že som si ich poznamenal. Budem teda čítať.

Najskôr by som chcel poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa tu zhromaždili, za vaše vrelé prijatie. Toto je moja prvá cesta do Európy. Skutočnosť, že sme sa tu zišli v súvislosti s náukami Buddhu, vychádza z túžby, silných prianí urobených v minulých životoch. Učenie historického Buddhu Šákjamuniho vzniklo v krajine, ktorá je dnes známa ako India, pred viac ako 2500 rokmi a odtiaľto sa rozšírilo do väčšiny krajín Ázie. V niektorých týchto krajinách sa ujal theravádový buddhizmus a v iných mahajánový a tantrický buddhizmus. V Tibete sa vyvíjala sútrajána i tantrajána a obe boli praktikované spoločne. Buddhistické sútry a tantry sú v tibetskom buddhizme v podstate považované za neoddeliteľné.

Karmapa počas meditácie, v rukách má dordže a zvonček.

Skutočným základom pre tieto praxe je skrotenie mysle. To sa dá dosiahnuť tak, že sa zriekneme negatívnych činov a proste robíme to, čo je prospešné. Buddha Šákjamuni povedal: "Nepodieľajte sa na jedinom negatívnom čine. Privádzajte pozitívne činy k dokonalosti. A kroťte svoju myseľ." K tomu je treba udržovať buddhistické učenia. Preto vám radím, aby ste sa vzdali negatívnych činov tela, reči a mysle. Namiesto toho sa venujte dobrým skutkom podľa svojich najlepších schopností. Nedovoľte svojej mysli, aby bola ovplyvnená zatemňujúcimi stavmi. Okrem toho, láma Ole je žiakom môjho predchodcu a založil mnoho centier v rôznych krajinách všade vo svete. Skutočne by som vám chcel poďakovať. Ďakujem!

Dnešná udalosť bola zorganizovaná jeho organizáciou a vďaka tomu sa tu môžeme stretnúť. Láma Ole je vo veľkej miere oddaný Karmapovi a náukám Karma Kagyu. Preto by som chcel vyjadriť svoje ocenenie jeho úsilia. Modlím sa a dúfam, že všetci vo vašej praxi buddhistickej cesty dosiahnete úspech. A skutočne by som vám chcel všetkým poďakovať, že ste sem dnes prišli. Je to veľký okamih. Je to okamih, kedy učiteľ a žiaci majú dobré spojenie. To je naozaj dôležité. Dúfam, že sa vám všetkým bude dariť v každej praxi a prajem si, aby bolo v budúcnosti stále viac ľudí praktikujúcich v línii Karma Kagyu."

Po uvítacom príhovore udelil Gjalwa Karmapa buddhistické útočisko a sľub bódhisattvu, pri ktorom sľubujeme, že dosiahneme osvietenie k prospechu všetkých cítiacich bytostí. V priebehu iniciácie na Buddhu neobmedzeného života veľmi podrobne vysvetlil každú časť - spôsob, ako vykonávať vizualizáciu, význam všetkých použitých symbolov i históriu tejto tantrickej praxe. Toto zmocnenie trvalo viac než dve hodiny. Po ňom dal Karmapa každému požehnanie, čo zabralo ďalších sedem hodín. Všetci prítomní vnímali blízkosť Karmapu ako veľký sviatok.

Iniciácia je špecialitou Diamantovej cesty buddhizmu. Učiteľ pri ňom uvádza žiaka do silového poľa buddhu. Úžitok takého zmocnenia sa nedá prehliadnuť; je to mentálne semienko pracujúce na dosiahnutí vyslobodenia a osvietenia v čo najkratšom čase. Príležitosť prijať iniciáciu od majstra, akým je Karmapa, je niečo veľmi vzácne a cenné a bez váhania to môžeme považovať za najdôležitejšiu udalosť v našom živote.

Požehnanie od Karmapu dostali všetci, vrátane detí. Aj napriek dobrej nemeckej organizácii to trvalo asi sedem hodín.

Nasledujúci deň sa Karmapa stretol so zástupcami buddhistických spoločenstiev z celého sveta. Opäť udelil buddhistické útočisko s vysvetlením významu Troch klenotov - Buddhu, Dharmy a Sanghy, ktoré sú bránou ku všetkým buddhistickým praxiam. Karmapa učil, že po prijatí útočiska u buddhu, ktorý je neoddeliteľný od pravej podstaty mysle, nie je rozumné hľadať útočisko u akýchkoľvek svetských bohov. Útočisko u Dharmy, ako vysvetlil, predstavuje obmedzenie našich rušivých emócií a keď prijmeme útočisko u Sanghy, mali by sme sa vyhýbať ľuďom, ktorí vytvárajú prekážky na našej ceste a naopak, mali by sme sa zdržiavať s tými, ktorí nás v našej praxi inšpirujú. Karmapa tiež praktikujúcich vyzval k tomu, aby mali úctu k objektom, ktoré stelesňujú alebo reprezentujú Tri klenoty, napríklad k textom, soškám a rituálnym predmetom. V priebehu zmocnenia na Karma Pakšiho odovzdal Thaje Dordže opäť podrobné pokyny vysvetľujúce jedenásť úrovní iniciácie spojenej so zmocnením. Po niekoľkohodinovom požehnaní zakončil 17. Karmapa posledný deň poďakovaním sanghe za namáhavú prácu a vyjadril, ako je hrdý na všetkých zúčastnených. Urobil priania za úspech všetkých ľudí v ich praxi a povzbudil ich, aby usilovne pracovali k prospechu všetkých cítiacich bytostí.

Línia Karma Kagyu je buddhistická škola, ktorá kladie najväčší dôraz na otvorenosť k učiteľovi a na vzťah medzi učiteľom a žiakom plný lásky a dôvery. Táto cesta umožňuje najrýchlejšie výsledky v meditácii a intenzívny rozvoj človeka. Konečne mal možnosť tak veľký počet praktikujúcich stretnúť sa s hlavným učiteľom línie nie iba v meditácii, ale aj osobne. Pocit radosti bol obrovský, rovnako ako hlboká dôvera v Karmapovu buddhovskú aktivitu, ktorá zapustila na Západe trvalé korene.

V tradičných tibetských textoch sa píše, že i jediný kontakt s bytosťou, ako je Karmapa, vloží do mysle človeka veľké množstvo pozitívnych odtlačkov, ktoré potom vedú k mnohým životom s veľkým šťastím a menším utrpením. V proroctve od samotného Buddhu, v Samádhi Rádža sútre, sa uvádza: "Objaví sa osvietený hrdina s hlasom ako lev, ktorý sa bude volať Karmapa. Moc, ktorú dosiahol v hlbokej meditácii, bude využívať k prospechu všetkých cítiacich bytostí. Keď ho bytosti uvidia, budú počuť, dotknú sa ho alebo na neho budú myslieť, bude im to prinášať šťastie."Buddha