Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

Návrat kláštora v Rumteku do rúk J.S. 17. Karmapu Trinlä Thajä Dordže

24.02.2006 (Rada J.S. Gjalwa Karmapu)
Nasledujúci oznam je prevzatý z web-stránky www.karma-kagyu.org. Týka sa dôležitého kroku v procese návratu kláštora v Rumteku do rúk pravého majiteľa, J.S. 17. Karmapu Trinlä Thajä Dordže.

Karmapov Charitatívny fond (KTC) bol založený 16. Karmapom, aby zabezpečoval administratívu Rumteku až dovtedy, kým 17. Karmapa nebude dospelý. Od roku 1993, po ilegálnej okupácii Rumteku priaznivcami Tai Situ Rinpočheho a Urgyen Trinleyho, nemohol KTC vykonávať túto svoju úlohu.

KTC teraz odovzdal svoju zodpovednosť 17. Karmapovi a oznam naznačuje, že súdne rozhodnutia v Indii ohľadom Rumteku sa konečne blížia k záveru.

17. máj 2006

Oznámenie pre Karma Kagjü Buddhistické centrá v Ázii, Európe a Amerike od Rady Jeho Svätosti Gjalwa Karmapu

Splnomocnenci Karmapovho Charitatívneho Fondu (KTC), ktorí boli Jeho Svätosťou minulým 16. Gjalwa Karmapom poverení právnou a administratívnou zodpovednosťou, oficiálne určili J.S. 17. Gjalwa Karmapu ako zákonného dediča jeho presláveného predchodcu. Keď Jeho Svätosť dospela a získala učenia transmisie línie Karma Kagjü, úspešne sa pustila do šírenia Dharmy po svete. Dnes, napriek mladému veku, získala úctu a dôveru ľudí a rešpekt verejných činiteľov.

Rada J.S. Gjalwa Karmapu, založená podľa predchádzajúcich smerníc splnomocnencov KTC a pracujúca pod duchovným vedením Jeho Svätosti začala pomáhať a radiť 17. Karmapovi, hlavne čo sa týka Správneho úradu kláštora v Rumteku, sídla J.S. Gjalwa Karmapu. Súdne procesy v Indii sa čoskoro priblížia ku koncu a všetky kroky na tejto právnej ceste priaznivo naznačujú, že KTC a tým pádom J.S. 17. Karmapa čoskoro prevezme právnu kontrolu nad kláštorom.

Jeho Svätosť a Rada neprechovávajú žiadnu nenávisť alebo neúctu voči Jeho Svätosti Urgyen Trinley Rinpočche a jeho pravým nasledovníkom. Napriek tomu si Rada želá, aby vyšlo na známosť, že každý, kto bol priamo alebo nepriamo zúčastnený na prevzatí (prepadnutí) kláštora, by mal poslať ospravedlňujúci list J.S. 17. Karmapovi, alebo mu bude zabránené vidieť sväté relikvie a navštevovať náboženské ceremónie v kláštore v budúcnosti.

Pokiaľ v kláštore v Rumteku nebude navrátený mier a jeho náboženské funkcie, bude administratívna činnosť 17. Karmapu a Medzinárodného ústredia Karma Kagjü dočasne vykonávaná z Kalimpongu v Indii.

Rada J.S. Gjalwa Karmapu
Bajuratna Koti, 11th mile, Kalimpong
West Bengal, India 734301


Buddha