Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

Oznam západných organizácií Karma Kagjü vo veci rozpoznania 15. Kunziga Šamara Rinpočheho

01.11.2014
Šamar Rinpočhe Buddhistické organizácie na Západe, reprezentujúc viac ako 700 buddhistických centier, kláštorov a inštitúcií tradície Karma Kagjü, požiadali svojho duchovného predstaviteľa, J.S. 17. Karmapu Trinlä Thajä Dordžeho, aby rozpoznal nedávno zosnulého 14. Šamara Rinpočheho Mipham Čhökji Lodrö. | J.S. 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže potvrdil zodpovednosť za nájdenie Šamara Rinpočheho.
Organizácie

Slovenský preklad: | EN originál

OFICIÁLNY OZNAM ZÁPADNÝCH ORGANIZÁCIÍ KARMA KAGJÜ VO VECI ROZPOZNANIA 15. KUNZIGA ŠAMARPU

Západné organizácie Karma Kagjü formálne žiadajú J.S. Karmapu Trinlä Thajä Dordžeho o rozpoznanie 15. Šamara Rinpočheho

26. Augusta 2014, Dordogne, Francúzsko

Po úmrtí Kunziga Šamara Rinpočheho v Nemecku dňa 11. júna sa vo Francúzsku zišli predstavitelia buddhistických centier Bódhi Path, Nadácie buddhizmu diamantovej cesty a spolku francúzskych buddhistických centier Karma Kagjü , aby sa dohodli na pokračujúcich aktivitách v rámci línie počas neprítomnosti Šamarpu.

Z dôvodu vyhnutia sa sporom a takisto za účelom obnovenia harmónie v rámci školy buddhizmu Karma Kagjü, horeuvedené organizácie, ktoré reprezentujú viac ako 700 buddhistických centier Karma Kagjü, kláštorov a inštitútov na Západe, oficiálne žiadajú J.S. 17. Karmapu Trinlä Thajä Dordže o rozpoznanie reinkarnácie 14. Kunziga Šamara Rinpočheho.

Nasledujúca oficiálna žiadosť bola zaslaná J.S. 17 Karmapovi Trinlä Thajä Dordžemu 6. septembra 2014:

“OFICIÁLNA ŽIADOSŤ J.S. KARMAPOVI TRINLÄ THAJÄ DORDŽEHO O ROZPOZNANIE 15. ŠAMARPU

Po odchode nášho výnimočného učiteľa a držiteľa línie 14. Šamarpu Miphama Čhökji Lodrö jeho študenti z celého sveta túžia po tom, aby bol rozpoznaný nasledujúci Kunzig Šamarpa.

Organizácie Karma Kagjü podpisujúce toto vyhlásenie priznávajú plné právo a zodpovednosť 17. Karmapovi Trinlä Thajä Dordžemu vo veci rozpoznania jedinečného a autentického znovuzrodenia 15. Šamarpu.

My, ako oddaní žiaci 14. Kunziga Šamarpu, chceme týmto vyjadriť našu podporu a oddanosť Šamarovi Rinpočhemu, ktorý bude rozpoznaný výlučne Tebou a vyhlasujeme náš záväzok sa o neho starať a byť nápomocní v jeho aktivitách.”

Akonáhle bude 15. Šamar Rinpočhe rozpoznaný J.S. Karmapom Trinlä Thajä Dordžem, s úctou budeme informovať J.S. Dalajlámu a J.S. Karmapu Ogyen Trinlä Dordžeho o tejto dobrej správe. Hlboko si prajeme aby sa Šamarpova budúca aktivita prejavila rýchlo a bez akýchkoľvek ťažkostí alebo prekážok.  

  • Fédération Française des Centres Bouddhistes Karma Kagyu
  • Lieu-dit “Landrevie”
  • 24290 Saint-Léon sur Vézère
  • France
  • http://www.ffcbk.org


Buddha