Jump to menu
Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

Karmapa a Sangjümla oznámili narodenie svojho prvého dieťaťa

22.09.2018
J.S. 17. Karmapa Thajä Dordže a jeho žena Sangjümla so svojím synom J. S. 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže a Sangjümla oznámili narodenie svojho prvého dieťaťa. Prinášame preklad tejto správy ako aj gratulácie lámu Oleho Nydahla. Doplnenie: Prvé fotografie syna J.S. 17. Gjalwa Karmapu Thajä Dordžeho a Sangjümly Rinčhen Jangzom | FB

Karmapa a Sangjümla oznámili narodenie svojho prvého dieťaťa

2. september 2018

Thajä Dordže, Jeho Svätosť 17. Gjalwa Karmapa a jeho žena Sangjümla Rinčhen Jangzom s potešením oznamujú narodenie svojho prvého dieťaťa, chlapca, počas novu 11. augusta 2018 vo Francúzsku. Sangjümla i dieťa sú v dobrom zdravotnom stave.

Karmapa hovorí:

„Sangjümla a ja sme nesmierne šťastní, že môžeme oznámiť narodenie svojho prvého dieťaťa.

Zo srdca ďakujeme našim drahým rodičom, našej rodine a vám, našim priateľom v dharme, za vašu milujúcu láskavosť a priania.

Často som hovoril o nepodmienenej láske matky, ako o jednom z najlepších príkladov odvahy a súcitu. Keďže som mohol byť prítomný pri narodení nášho prvého dieťaťa, mal som tú česť byť svedkom dôstojnosti, odvahy a duchovnej sily Sangjümly - kvalít, ktoré sú prítomné vo všetkých matkách na svete. Preto, tak ako materská láska pre svoje deti nepozná hranice, nech aj naša láska pre naše matky je bezhraničná.

Teraz, ako otec, sa budem snažiť nasledovať veľký príklad môjho vlastného otca, Jeho Eminenciu Miphama Rinpočheho a mojich predchodcov, Čhojing Dordžeho, Jeho Svätosť 10. Karmapu a Khačjaba Dordžeho, Jeho Svätosť 15. Karmapu, ktorí boli taktiež otcovia. 15. Karmapa bol otcom troch synom, z ktorých dvaja boli rozpoznaní ako Jeho Eminencia 2. Džamgon Kongtrul Rinpočhe a Jeho Svätosť 12.Šamarpa.

V súlade s tradíciou, po narodení nasleduje pre čerstvú rodinu súkromné obdobie v trvaní približne do troch mesiacov, predtým, než sa čokoľvek oznámi. Sme veľmi šťastní, že s vami všetkými teraz môžeme túto novinku zdieľať.

Skúsenosť, že som sa stal otcom, ešte viac posilnila moju inšpiráciu a priania ako Karmapu. V istom zmysle som bol vždy v rodičovskej roli, ako hlava Karma Kagjü rodiny. Teraz sú táto duchovná rola a titul Karmapu, ako aj zodpovednosti, ktoré s tým prichádzajú, jasnejšie než kedykoľvek predtým. Budem sa naďalej snažiť zachovať našu vzácnu líniu, líniu múdrosti a súcitu, celým svojím srdcom.

Som rád, že pôrod sa uskutočnil vo Francúzsku, v mieste môjho hlavného európskeho sídla. Zdravotnícky tím vo Francúzsku preukázal skvelú starostlivosť a služby pre Sangjümlu počas pôrodu a zo srdca im za to ďakujeme.

Teším sa, že koncom roka budem môcť viesť priania na Kagjü Monlam v Bódhgaji, Indii, verejné meditačné kurzy v decembri a pokračovať v ďalších svojich aktivitách. A samozrejme, teším sa, že vám predstavíme nášho syna, keď nastane ten správny čas.

Ešte raz, Sangjümla a ja by sme vám chceli poďakovať za vaše priania. Ako vždy, žiadam vás, aby ste naďalej praktikovali.

Nech sa všetci delíme o túto radostnú novinu a nech prinesie nesmierny úžitok všetkým a každému z nás.“

S prianiami

Thajä Dordže
Jeho Svätosť 17. Gjalwa Karmapa

Prvé fotografie syna Jeho Svätosti Karmapu

22. septembra 2018

Prvé fotografie syna J.S. 17. Gjalwa Karmapu Thajä Dordžeho a Sangjümly Rinčhen Jangzom - Thugseja, boli zverejnené na oficiálnom facebooku 17. Gjalwa Karmapu, viaceré ďalšie možno nájsť aj na týchto stránkach:

https://www.karmapa.org/first-pictures-karmapa-son/

a

www.karmapa-news.org

Gratulácia lámu Oleho k narodeniu dieťaťa Karmapu a Sangjümly

Láma Ole Nydahl
2. septembra 2018

Veľký a vznešený Karmapa a Sangjümla,

vaša úžasná správa nás zastihla v Bulharsku a teraz prinesie radosť nespočetným priateľom. Je to ten najlepší a najúžasnejší oznam ponad akékoľvek predstavy a podporujeme vás a vašu vznešenú rodinu akoukoľvek možnou asistenciou.

Dieťaťu a matke prajeme to najlepšie naplnenie a zdravie. Už sa neviem dočkať, keď budem môcť byť opäť vo vašej blízkosti a celá Diamantová cesta radostne zdieľa vaše šťastie. Našej práci Karma Kagjü to dáva najlepšiu možnú dimenziu do budúcnosti.

Nech toto spojenie dvoch skvelých sŕdc nasledujú úžasné udalosti a nech sa vo svete objavuje zmysluplný, nový a potešujúci vhľad, ktorý umožňuje tak veľa aspektov potenciálu mysle.

S nespočetnými najlepšími prianiami, Váš láma Ole



Buddha