Úvod > Buddhizmus > Meditácia > Ústranie

Ústrania v buddhizme diamantovej cesty

Ak chceme neustále prinášať úžitok cítiacim bytostiam, musíme si vybudovať zrelú osobnosť. V nezávislých a vyspelých západných spoločnostiach môžeme tento žiaduci stav rozvinúť používajúc Buddhove učenia z úrovne diamantovej cesty, ktoré úzko spájajú aktivitu a meditáciu. Už viac než 30 rokov sú krátke fázy splývania s lámami a buddhami, ako aj práca s mantrami, užitočnými nástrojmi pre súčasné i budúce životy nespočetného množstva našich priateľov v krajinách Západného sveta. Keďže čoraz viac ľudí chce venovať viac úsilia svojmu ďalšiemu rozvoju, vznikajú na celom svete centrá pre meditačné ústrania školy Karma Kagjü. Miesto pre takéto centrum máme už aj na Slovensku – Mangútovo.

Aby sme mohli svoj vzácny čas využiť čo najlepšie, je veľmi užitočné zdržovať sa na mieste, kde existuje pole energií osvietenia. Hoci je stav skutočnej existencie všade rovnaký, pole radostnej energie je posilnené na miestach, kde boli jeho semienka aktívne zasiate. Pomáha nám rozvinúť v mysli nadbytok a všetky schopnosti, ktoré sa s ním spájajú. Okrem toho, na takýchto miestach bude efektívnejšie pôsobiť i dôkladné preskúmanie mysle a čistenie dlhodobej pamäte vedomia.

Pozitívny vplyv má i samotné prostredie centra a praktikujúci tu bude menej rušený svojimi dennými úlohami. Navyše, ak sú ľudia miestnej „chrámovej služby“ priateľskí a ukážu sa byť i dobrými učiteľmi, stretli sa tie najlepšie podmienky pre rozvoj tela, reči a mysle.

Milaräpa raz povedal: „Opustiť svoj domov je súčasťou cvičenia…“ Nuž, v našom prípade tento krok nemusí byť bolestivý. Našich priateľov, ktorí na takýchto miestach žijú, poznáme už dlhý čas. Cítia, že je veľmi dôležité vytvoriť správne prostredie pre prax, a preto v centrách pripravili rozsiahlu zbierku videozáznamov, kníh a nahrávok učení dharmy. Podmienkou pre využitie plného potenciálu ktorý ústrania poskytujú zostáva ochrana buddhistického útočiska a rozhodnutie používať diamantovú cestu línie Karma Kagjü.

Rozdiel medzi ústraním a každodennou meditáciou

Buddhistická meditácia praktikujúcemu ukazuje jeho myseľ. Oslabuje vplyv návykov, vonkajších očakávaní, ako aj hlboko v mysli pôsobiacich strnulých predstáv. Ako sa tradične hovorí, „leštením klenotu“ čiže mysle sa praktikujúci stáva užitočnejší pre ostatných.

Niekoľko dní alebo týždňov trvajúce ústranie môže tieto výsledky výrazne znásobiť vďaka tomu, že vytvára odstup od bežného života. Nerozptyľujú nás každodenné potreby, čo vedie k hlbšiemu a plynulejšiemu zážitku pokoja mysle a vhľadu.

Vďaka pohľadu buddhizmu diamantovej cesty krátke ústrania a každodenný život vynikajúco splývajú a vzájomne sa obohacujú. V prípade, že ste na ústraní vo dvojici, vaše dni aj noci sú naplnené radosťou a získavate extra silu do života.

Rôzne typy ústrania

Každý praktikujúci si sám volí dĺžku a obsah ústrania. Pre začiatočníkov sú vhodné takzvané otvorené ústrania so štyrmi sedeniami denne: jedno krátke sedenie pred raňajkami, dve dlhšie sedenia predpoludním a popoludní a ďalšie krátke sedenie večer, ak je to možné, spoločne s praktikujúcimi z miestneho centra. Počet sedení možno samozrejme znížiť, odporúča sa však pripraviť si denný harmonogram a potom sa ho držať. Zvyšný čas na otvorenom ústraní sa využíva na to, aby sme pomohli s chodom centra či vytvorili vzťahy s miestnymi praktikujúcimi. Tento typ ústrania je možné uskutočniť v hociktorom centre pre ústrania a je vhodný i pre páry.

Na takzvaných uzatvorených ústraniach praktikujúci nehovorí s ostatnými, ale len s určenými poradcami, ktorých si zvolíme pre začatím ústrania. I jedlo sa podáva osamote. Tento typ ústrania sa odporúča ľuďom, ktorí sú zvyknutí meditovať a s meditáciami buddhizmu diamantovej cesty majú skúsenosti už niekoľko rokov.

Meditácia osamote, alebo v zvláštnych prípadoch spoločne s ľuďmi, ktorí nám sú naozaj blízki, vytvorí priestor na postupné odstránenie rušivých dojmy z dlhodobej pamäte vedomia. Keďže sa meditujúci nemusí zaoberať ostatnými, všetky dojmy sa môžu prirodzene objavovať a rozvinúť sa do múdrosti. Ciele ústrania by sme si mali zvoliť rozvážne, nakoľko príliš vysoké ciele môžu pokaziť celú zábavu.

Niektoré centrá ponúkajú skupinové ústrania. V týchto prípadoch sa čas delí na spoločné meditácie a samostatnú prax. Mnohé centrá pre ústrania ponúkajú aj večerné prednášky s miestnymi učiteľmi a/alebo priestor pre otázky a odpovede, pričom oboje je nesmierne užitočné. Skupinová prax a osobné buddhistické vhľady, ktoré sa počas skupinových ústraní objavujú, vytvárajú medzi praktikujúcimi silné spojenia a priateľstvá ktoré vznikajú nám umožňujú prinášať druhým úžitok celým naším potenciálom.Buddha