Úvod > Texty > Knihy > Tovar

Buddhizmus dnes - č. 11

| Dostupné v našich centrách
Najhlbší a skutočne transformujúci rozvoj nastáva v ťažkých časoch. V časoch, keď sa nám nedarí a všetko vyzerá ako nekonečný sled našich zlyhaní. Pri práci na tomto vydaní časopisu sa objavovali reťaze takýchto situácií. Vznikali nedorozumenia, strácali sa maily, prestali fungovať prístupové heslá a na konci bol ukradnutý počítač. Každý, kto na tomto čísle pracoval, musel trénovať trpezlivosť aj štedrosť. Špeciálnou kategóriou bolo hľadanie radostného úsilia pri práci na článkoch, ktoré už raz boli spravené. Našťastie sme buddhisti a máme útočisko. Vidíme nášho lámu, ako bez ohľadu na komplikácie neúnavne pracuje pre dobro všetkých bytostí. Chápeme, že rovnako ako on, aj my máme buddhovskú podstatu, a tak hoci už nevládzeme, spravíme aj ten ďalší krok. A tiež je tu sangha – priatelia, ktorí nám na našej ceste pomáhajú. Chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí svojou prácou umožnili vydanie časopisu Buddhizmus dnes s poradovým číslom 11. Ondrej Kořínek, šéfredaktor
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2016

OBSAH

  • Ide o to, nikdy nestratiť čistý pohľad / Rozhovor s lámom Olem Nydahlom
  • O bývaní v buddhistických centrách / Rozhovor s lámom Olem Nydahlom
  • Štyri základné myšlienky z pohľadu astrofyziky / Blakesley Burkhartová
  • Myseľ a mahámudra / Kalu Rinpočhe
  • Posledná cesta Künzig Šamara Rinpočheho / Detlev Goebel
  • Na „krídlach mantier“ do Čistej krajiny / Künzig Šamar Rinpočhe
  • Ste hlboko v mojom srdci / Láma Ole Nydahl, Bratislava, 2014
  • Priestor a Radosť / O výstave v Slovenskom národnom múzeu
  • 20 rokov buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku
  • Bratislavské buddhistické centrum / História a súčasnosť

BD11

BD11

BD11Buddha