Úvod > Texty > Knihy > Tovar

Buddhizmus dnes - č. 12

| Dostupné v našich centrách
„Proste, ideme ďalej, to je cesta bódhisattvov.“ Výrok 16. Karmapu vyjadruje prácu na tomto čísle. Čokoľvek sa objavovalo, všetci zapojení boli vždy ochotní a pripravení riešiť problém. Radostné úsilie je to, čo nás spája a som rád, že ako sangha dokážeme efektívne spolupracovať. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli vydaniu dvanásteho čísla časopisu Buddhizmus dnes. A samozrejme, lámovi Olemu, ktorý nám neprestajne ukazuje, že žiadne limity neexistujú. Matej Mišík, šéfredaktor
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2018

OBSAH

  • Šťastie / 17. Gjalwa Karmapa Trinlä Thajä Dordže
  • Strach / 17. Gjalwa Karmapa Trinlä Thajä Dordže
  • Budúcnosť buddhizmu a slobody / láma Ole Nydahl
  • Künzig Šamar Rinpočhe / posledný rozhovor
  • Láma Šang - osvietemý bojovník / Detlev GÖbel
  • Láma Šang / rozhovor s lámom Olem Nydahlom
  • Každý deň je príležitosť spraviť niečo zmysluplné / rozhovor s lámom Olem Nydahlom, Hongkong
  • Ústrania / rozhovor s Karolou Schneiderovou
  • 5x2 / otázky pre dvoch cestujúcich učiteľov
  • List od lámu Oleho Nydahla svojim žiakom

BD12

BD12Buddha