Úvod > Texty > Knihy > Tovar

Buddhizmus dnes - č. 4

| OBJEDNAŤ: EUGENIKA
Štvrté číslo časopisu prináša mnoho zaujímavých článkov na základné témy ako láma (Džigme Rinpočhe: Autentický láma, W. Tracewski: Láma je múdrejší než my), dharma (H. Nydahl: Štúdium ako prax), sangha (M. Seegers: Útočisko v sanghe) a pod. Už tradične sa dočítate aj o aktuálnych projektoch, o návšteve Gjalwa Karmapu Thajä Dordže v Bratislave a po prvý krát prinášame reportáž z nového centra pre ústrania na Mangútove.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2006

Obsah

Rozhovor

 • Rozhovor s J.S. 17. Karmapom Thajä Dordže

Učitelia / základné témy

 • Láma Ole Nydahl: 6 páramít
 • J.S. 17. Karmapa Thajä Dordže: Činy bódhisattvov
 • Láma Džigme Rinpočhe: Autentický láma
 • Džamgon Kongtrul Rinpočhe: Láma - zdroj požehnania
 • Láma Ole Nydahl: Smrť a znovuzrodenie
 • Künzig Šamar Rinpočhe: Cesta mahámudry
 • Rozhovor s Hannah Nydahl: Štúdium ako prax
 • Manfred Seegers: Význam meditácie na učiteľa
 • Wojtek Tracewski: Láma je múdrejší než my
 • Manfred Seegers: Útočisko v sanghe

Reportáž

 • J.S. 17. Karmapa prvýkrát na Slovensku

Projekty

 • Mangútovo - buddhistické centrum pre ústrania
 • Trenčín - vlastné priestory pre buddhistické centrum
 • Triangle

2x5 - Rozhovor s cestujúcimi učiteľmi

 • Caty Hartung a Steven James

Ďalšie články

 • Nová kniha lámu Oleho Nydahla: Buddha a láska
 • Meditačná skupina Nitra

News

 • Vydané: Bratislava, júl 2006
 • Náklad: 500 kusov
 • Ďalšie detaily: 76 strán
 • rozmer 21,0 x 27,1 cm
 • ISSN 1336-2259
 • Cena: 120 Sk


Buddha