Úvod > Texty > Knihy > Tovar

Buddhizmus dnes - č. 8

| Dostupné v našich centrách
V ôsmom čísle časopisu Buddhizmus dnes na 105 stranách nájdete napríklad prepis prednášky lámu Oleho v Žiline počas slovenskej bus-tour v r. 2010, mnoho o meditácii na 16. Karmapu, články od 17. Karmapu, Šeraba Gjalcchäna Rinpočheho a Trungrama Gjaltrul Rinpočheho, niečo o ústraniach a transmisii, zaujímavé reportáže, napr. z inaugurácie stúpy v KBL alebo návštevy 17. Karmapu v Rusku a mnoho ďalšieho...
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty
2011

Obsah

Tradiční učitelia

 • 37 praxí bódhisattvu / 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže
 • Ako praktikovať dharmu / Šerab Gjalchän Rinpočhe
 • Iniciácia a súcit / rozhovor s Trungram Gjaltrul Rinpočhem

láma Ole Nydahl

 • Keď myseľ pozná samu seba / text spracovaný na základe prednášky v Žiline, 2010
 • Sme jogíni Kagjü
 • Transmisia
 • O meditácii na 16. Karmapu / z rozhovoru v Braunschweigu, 2010

Cestujúci učitelia

 • Bohatstvo mysle a pominuteľnosť javov / rozhovor s Karolou Schneiderovou-Waldnerovou, Varšava
 • Cesta bdelosti, metód a identifikácie / text spracovaný na základe prednášky Márie Przyjemskej v Trenčíne
 • Meditácia na 16. Karmapu / Peter Malinowski
 • Meditácie v centrách diamantovej cesty / Juraj Turek
 • O ústraniach / rozhovor s Patriciou Schaffrickovou
 • Pieseň Tilopu

Reportáže

 • Gjalwa Karmapa v Rusku
 • Európske centrum
 • Stúpa Kalačakra / Grécko 2010
 • Summer bus tour / Slovensko 2010
 • Russian tour / 2011
 • Balkan tour / 2010
 • NEWS


Buddha