Úvod > Texty > Knihy > Tovar

Buddhistická kniha o smrti a znovuzrodení

láma Ole Nydahl
Von Tod und Wiedergeburt
Téme smrť a umieranie sa v západnom svete často vyhýbame alebo ju potláčame. Materialistický pohľad na svet a kolektívny strach robia z týchto dôležitých posledných chvíľ života prekážku. V tibetskom buddhizme je veľmi otvorený vzťah k smrti, ktorý charakterizuje snaha spoznať ju a rozumieť jej. Poznávanie týchto procesov prináša nielen jasné pochopenie konca života, ale tiež obohacuje náš pohľad na život tu a teraz.
Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty, o.z.
2012


Buddha