Úvod > Texty > Základné

Učenia

Základné buddhistické učenia

Svetové náboženstvo buddhizmus

Manfred Seegers
Článok v širšom kontexte predstavuje buddhizmus ako aj jeho históriu existencie v Indii a Tibete.
Viac...

Štyri základné myšlienky a prirodzenosť mysle

Láma Ole Nydahl
Tento krátky text pochádza z knihy Veľká pečať a v stručnosti vysvetľuje relatívnu aj absolútnu úroveň Buddhových učení. Tradičné učenie nazývané „Štyri základné myšlienky“ hovorí o povahe našej podmienenej existencie a možnostiach ktoré v nej máme. Učenia o prirodzenosti mysle opisujú skúsenosť dokonale fungujúcej mysle, jej úplného potenciálu.
Viac...

Hľadanie trvalého šťastia

Karola Schneiderová
Útočisko v buddhizme predstavuje hodnoty, ktoré nás môžu doviesť k trvalému šťastiu, rozpoznaniu všetkých možností našej mysle. Nemecká učiteľka Karola Schneiderová v tomto článku vysvetľuje rôzne úrovne tohto základného učenia a ukazuje ako ho môžeme prakticky použiť vo svojom živote.
Viac...

Ako si preveriť učiteľa dharmy

Láma Ole Nydahl
Každý dobrý učiteľ musí dobre poznať nástroje svojho remesla a plne zvládnuť predmet, ktorý učí. Obzvlášť učiteľa diamantovej cesty je možné rozoznať najmä podľa jeho životných skúseností a neochvejne dobrého štýlu. Jedným z ďalších znakov je jeho vnútorná radosť, ktorá sa objavuje zo schopnosti pomáhať ostatným prostredníctvom Buddhových metód.
Viac...

Nepotrebujeme príliš veľa tradície

Künzig Šamar rinpočhe
Tibetský buddhizmus je často predstavovaný ako trochu tajomné alebo mystické učenie, neoddeliteľne spojené s tibetskou kultúrou. Künzig Šamar Rinpočhe, jeden z najvýznamnejších majstrov školy Kagjü tu veľmi jasne hovorí o buddhizme v Tibete, o rozdiele medzi učeniami a kultúrou – a o tom, čo z toho by sme mali preniesť do našich Západných spoločností.
Viac...

Prax Kagjü

láma Ole Nydahl
Praktický pohľad na prax moderného buddhistu a na to, ako môžu meditácie a najvyšší pohľad diamantovej cesty obohatiť každý okamih a všetky situácie každodenného života.
Viac...

Pohľad, meditácia a správne konanie

Künzig Šamar rinpočhe
Základom rozvoja je v buddhizme porozumenie pohľadu. Toto intelektuálne pochopenie v meditácii premieňame na skúsenosť, ktorú nakoniec používame a upevňujeme v našom každodennom živote.
Viac...

Cesta laikov a uskutočniteľov

Lobpön Cečhu Rinpočhe
V Tibete existovali tri spôsoby ako nasledovať Buddhove učenia: na kláštornej ceste, svetskej ceste laikov, alebo ako jogín-uskutočniteľ. V roku 1997 odovzdal dnes už zosnulý Lobpön Cečhu Rinpočhe výklad o 84 mahásiddhoch, historických majstroch mahámudry, a príklade ktorý ich štýl praxe dnes ponúka.
Viac...

Ako pracovať s rušivými emóciami

láma Ole Nydahl
Rušivé emócie ako pripútanosť, hnev, žiarlivosť, pýcha alebo nevedomosť sú obvykle zdrojom nešikovných myšlienok, slov alebo činov. No ak sa s nimi naučíme pracovať, získať od nich odstup a transformovať ich, stávajú sa bohatstvom mysle a palivom pre náš rozvoj.
Viac...

Poklony

Láma Gendün Rinpoče
Láma Gendün Rinpoče, ktorý na požiadanie 16. Karmapu mnoho rokov viedol buddhistické centrum Dhagpo Kagyu Ling neďaleko francúzskeho Dordogne v tomto článku komentuje prvú časť tzv. „štyroch základných cvičení“. Jeho podrobné vysvetelenie obsahuje praktické rady pre praktikujúcich, môže však slúžiť aj ako priblíženie meditácií diamantovej cesty.
Viac...

Meniaca sa tvár sanghy

láma Ole Nydahl
Krátky článok o význame a fungovaní sanghy (spoločenstva praktikujúcich). Láma Ole Nydahl v ňom zhŕňa skúsenosti nazbierané počas viac než troch desiatok rokov prednášania o buddhizme a práce v laických centrách diamantovej cesty školy Karma Kagjü, ktorých dodnes na celom svete vzniko viac než 500.
Viac...


Buddha