Jump to menu
Úvod > Kontakty > Centrá na Slovensku > Bratislava > Kde nás nájdete

Ako sa dostať do Bratislavského buddhistického centra

Naše centrum sa nachádza na ulici Račianska 71 (budova Výskumného ústavu zváračského).

Budova Výskumného ústavu zváračského
  • hromadná doprava: električky 3, 5, 7 a autobusy 59, 75, 151
  • autom: Odporúčame parkovať pri Bille na druhej strane cesty oproti Výskumnému ústavu zváračskému.

Orientačný plánik príchodu do centra vo Výskumnom ústave zváračskom

Orientačný plánik

  • Telefón/zvonček do centra: +421 950 835 409


Buddha