Jump to menu
Úvod > Kontakty > Centrá na Slovensku > Bratislava > Kontakt na centrum

Buddhistické centrum Bratislava

Adresa centra

Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava
Bratislava 832 59

Kontaktné osoby

Ján Kysucký
+421 903 838 043
Branislav Styk
+421 905 466 777
Zuzana Ilavská
+421 948 513 108
Telefón/zvonček do centra
+421 950 835 409

Spoločný program

PondelokKaždý druhý pondelok sa koná prednáška slovenského alebo zahraničného buddhistického učiteľa na vopred zvolenú tému. Prednáška je vhodná pre kohokoľvek, kto sa chce niečo dozvedieť o Buddhových učeniach alebo prehĺbiť ich znalosti. Po otázkach a odpovediach nasleduje spoločná meditácia na 16. Karmapu. Aktuálne plánované prednášky nájdete v zozname akcií.
Utorok20:00Program začína o 19:00 úvodným vysvetlením pre tých, ktorí prišli do centra prvý krát - dozviete sa ako funguje naše centrum, niečo o našej buddhistickej línii, o používaných učeniach a metódach, zároveň ostáva priestor na otázky a odpovede. Úvodné vysvetlenia poskytujú skúsení členovia centra a sú bezplatné. O 20:00 nasleduje spoločná meditácia na 16. Karmapu, po ktorej je možné spoznať ľudí prichádzajúcich do nášho centra, ako aj vychutnať si jeho atmosféru :-)
Štvrtok18:00Meditácia na 8. Karmapu (pre tých, ktorí už robia túto prax)
20:00Meditácia na 16. Karmapu
Tým, ktorí chcú prísť do centra po prvý raz, odporúčame prísť na úvodné vysvetlenia v utorok. Prísť je možné aj v ktorýkoľvek iný deň, kedy program spoločných stretnutí začína desaťminútovou miniprednáškou o 20:00, po ktorej nasleduje meditácia na 16. Karmapu. Centrum je otvorené od 19:00. V čase meditácie medzi 20:00 - 20:30 je vchod do centra zatvorený.

Fotky

Časť bratislavskej sanghy
Časť bratislavskej sanghy
Spoločná meditácia
Spoločná meditáciaBuddha