Úvod > Buddhizmus > Buddha a jeho učenia

Buddha a jeho učenia

Historický Buddha Šákjamuni sa narodil približne v roku 560 pred n. l. v kráľovskej rodine. Od raného detstva bol obklopený bohatstvom, krásou a dostalo sa mu toho najlepšieho vzdelania. Texty ho opisujú ako vysokého a silného modrookého muža.

Keď vo veku 29 rokov poprvý krát opustil palác, uvidel starca, chorého človeka a mŕtveho človeka – skúsenosti, aké dovtedy nepoznal. Vtedy si uvedomil, že nenachádza nič, čo by bolo trvalé, a preto opustil palác, aby meditoval v horách a lesoch severnej Indie. Po šiestich rokoch hľadania trvalých hodnôt v hlbokej meditácii rozpoznal prirodzenosť mysle a na mieste dnes nazývanom Bódhgaja dosiahol osvietenie.

Buddhove učenia, ktoré v bytostiach rozvíjajú neohrozenosť, radosť a láskavosť, sú hlavnou duchovnou tradíciou vo viacerých krajinách východnej Ázie. Od počiatku sedemdesiatych rokov hĺbka buddhistického pohľadu a množstvo metód, ktoré k nemu patria, inšpiruje a fascinuje rastúci počet ľudí i v kultúrach Západu.

Vďaka spôsobu, akým Buddha učí o absolútnej a podmienenej existencii sa buddhizmus dotýka priamo nášho každodenného života a umožňuje nám dosiahnuť skúsenosť trvalého šťastia. Buddhizmus nehlása dogmy – naopak nabáda na kritické skúmanie. S použitím správnych meditácií sa intelektuálne pochopenie učení stáva osobnou skúsenosťou a ďalšie metódy upevňujú to, čo sme v meditácii dosiahli. Cieľom Buddhových učení je plný rozvoj inherentných kvalít a možností tela, reči a mysle. Cez prizmu jeho učení Buddhu vidíme ako nadčasové zrkadlo od mysle neoddeliteľného potenciálu.

Cieľ buddhizmu: oslobodenie a osvietenie

Na ceste nášho postupného oslobodzovania najprv odkrývame, že telo, myšlienky a pocity sa nachádzajú v neustálej zmene. Znamená to, že tu nie je žiaden základ pre existenciu skutočného ega alebo „Ja“. Keď toto rozpoznáme, prestávame brať utrpenie osobne a už nikdy sa necítime ako terč.

Osvietenie je druhým a konečným krokom. Jasné svetlo mysle tu preniká každou skúsenosťou. Myseľ v každom okamihu vychutnáva svoje schopnosti objavujúce sa bez akejkoľvek vonkajšej príčiny a všetko sa deje spontánne a bez úsilia.Buddha