Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

List Lámu Oleho k smrti Lopön Cečhu Rinpočheho

24.02.2003 (láma Ole Nydahl)
List Lámu Oleho k smrti Lopön Cečhu Rinpočheho

Najdrahší študenti buddhizmu Diamantovej cesty a priatelia, všetci a všade.

Tak ako už viete, v našom lese padol majestátny dub. Jeden z posledných skutočných duchovných velikánov práve zomrel.

O 7:14 centrálneho európskeho času, 10. júna 2003, Lopön Cečhu Rinpočhe už viac nemohol využiť svoje 85 rokov staré telo. Ako blízky pomocník a poradca pre našu prácu, učiteľ mňa a Hannah po celých 36 rokov a obrovská inšpirácia pre nespočetné množstvo bytosti, odišiel do Buddhovskej čistej krajiny z medzinárodnej nemocnice v Bangkoku.

Životy ľudí sú tými najkomplexnejšími učeniami a Lopön Cečhu Rinpočhe nám ukázal silu mysle, aj tými najúžasnejšími spôsobmi. Podmienky, za ktorých zavŕšil svoje posledné úspechy pri prinášaní úžitku všetkým:

Už pred 4 rokmi, keď prišiel prvýkrát do nemocnice, lekári zistili, že jeho srdce funguje iba na 20%. Človek potrebuje 60% na to, aby žil, a nemali na to slov. Zatiaľ čo cestoval po svete do našich centier a jeho aktivita, šikovne prenesená do nášho sveta za pomoci jeho dôvernej pomocníčky Maggie, len rástla, percento kleslo na 12 a ani požehnanie a sila vôle nedokážu vysvetliť, čo ho tu držalo.

Jasne vedomý, aj keď príliš slabý na to, aby hovoril alebo sa hýbal, počas krátkych návalov energie stále usmerňoval každý detail svojich projektov a pripojil sa k veľkému 16. Karmapovi ako medzník moderného jogínstva: Ničomu nedovolil zastaviť svoje vízie a neakceptoval žiadne prekážky vo svojich zámeroch. Urobil z nás všetkých víťazov a partnerov v prebúdzaní najlepšieho potenciálu bytostí.

Kiež mu urobíme radosť! Tak ako nám on dal na svojej ceste všetko, urobme to isté na našej ceste. Nezmeníme žiaden z našich plánov a mali by sme sa všetci stretnúť všade kde môžeme.

Dobre praktikujte a oslavujte úžasný Rinpočheov príklad.

Karma Guen, Spain.


Buddha