Úvod > Karma Kagjü > Učitelia > Láma Ole Nydahl

Láma Ole Nydahl

Láma Ole Nydahl ako jeden z mála Západniarov je plne kvalifikovaný láma a učiteľ meditácie v buddhistickej tradícii Karma Kagjü. Ole Nydahl a jeho žena Hannah sa v roku 1969 stali prvými západnými študentmi J.S. 16. Gjalwa Karmapu. Po ukončení trojročného štúdia buddhistickej filozofie a intenzívneho meditačného tréningu – vrátane odkazu na jedinečné buddhistické praxe diamantovej cesty nazývané "Prenos vedomia" (tib. Phowa) – Ole Nydahl začal učiť buddhizmus v Európe na žiadosť 16. Karmapu. Láma Ole odvtedy šíri požehnanie línie v rôznych mestách takmer každý deň, cestuje a učí po celom svete. Hĺbka jeho poznania a sviežosť učení inšpirujú tisíce ľudí na jeho prednáškach a meditačných ústraniach.

V súlade s predstavou ľudí o živote a buddhizme neskostnateným spôsobom je Láma Ole hlavnou nosnou silou v prinášaní buddhizmu na Západ, pričom do dnešného dňa založil viac ako 660 centier buddhizmu diamantovej cesty v 67 krajinách sveta. Jeho jedinečné spojenie moderného štýlu a starovekej múdrosti pomohlo vytvoriť najväčšiu skupinu študentov praktikujúcich metódy buddhizmu diamantovej cesty na Západe.

S lámom Olem sa možno stretnúť pri jeho návštevách Slovenskej republiky alebo v iných štátoch sveta na jeho prednáškach a kurzoch, podľa jeho cestovného plánu.

Láma Ole je autorom niekoľkých kníh vrátane Ako sa veci majú; Buddhovia zo strechy sveta; Jazda na Tigrovi; Veľká pečať; Buddhistická kniha o láske; Buddhistická kniha o smrti a znovuzrodení.Buddha