Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

Správa lámu Oleho Nydahla o Tibete

19.03.2008 (láma Ole Nydahl)
Tibet Ohľadom mnohých otázok týkajúcich sa súčasnej tragédie v Tibete.

V buddhizme diamantovej cesty je na každom jednotlivcovi, aby si sám vytvoril svoj vlastný politický názor. Nasledovné vyjadrenia, ktoré sa týkajú pocitov a postojov Tibeťanov, uvádzam preto len ako moje vlastné, osobné skúsenosti:

V Himalájach som sa pohyboval a angažoval od roku 1968. Za celý ten čas som nestretol jediného Tibeťana, ktorý by obsadenie svojej krajiny Číňanmi vnímal pozitívne. Na začiatku bolo hlavným dôvodom nespokojnosti to, že 20 až 25 percent obyvateľov krajiny hladovalo kvôli chybným nariadeniam Pekingu v oblasti poľnohospodárstva, alebo bolo zabitých vo väzenských táboroch či vo vojne. Ničenie ich náboženstva a kláštorov, i neľudské zaobchádzanie s náboženskými predstaviteľmi sa hlboko vrylo do ich myslí a neustále si ho pripomínali.

Potom ako Číňania zvalili vinu za Kultúrnu revolúciu na "Bandu štyroch" a Deng začal liberálne obdobie, mnohí Tibeťania boli aspoň ako-tak ochotní pracovať za daných podmienok. Číňania však začali ovplyvňovať výber inkarnovaných lámov a presunuli do Tibetu také množstvo prisťahovalcov, že to úplne zmenilo charakter tejto krajiny, v ktorej sa Tibeťania stali menšinou. Súčasnej novej vlne nepokojov sa tak pravdepodobne nedalo vyhnúť. Ide o tragédiu, napokon ako všade, kde ľudia s kameňmi v rukách čelia guľometnej paľbe. Pre tak veľkú mocnosť akou je Čína by pritom nemalo byť nemožné dať Tibeťanom autonómiu, čo je zároveň maximom, aké Tibeťania môžu realisticky očakávať.

Nech sa to podarí skôr, ako vyhasne ešte viac životov a ako bude vážne ohrozené začlenenie sa veľkého a kultúrneho čínskeho národa medzi slobodné a demokratické štáty sveta. Tibeťania nie sú násilným národom. Musí sa nájsť spôsob, ako naplniť ich oprávnené priania za slobodu. Ak to čínska vláda, ktorá je v iných veciach veľmi prezieravá dokáže, bude to z jej strany veľký a nezabudnuteľný skutok.

Váš láma Ole Nydahl, Dánsko


Buddha