Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

Report: 10 rokov buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku

17.04.2008 (Ján „Johnko“ Kysucký)
Fotogaléria: Pri príležitosti 10. výročia buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku prinášame výber fotiek z obdobia rokov 1998 až 2008 spolu s krátkou históriou.

História počiatkov buddhizmu na Slovensku v rokoch 1998 až 2008

Slovensko spolu s Českou republikou dlhší čas patrili medzi posledné „biele miesta“ na mape buddhizmu diamantovej cesty v Európe. Prvé kontakty s Buddhovými učeniami sa objavili až v roku 1996 vďaka zohranej partii kamarátov z karatistického klubu „Okinawa“. V niekoľkých mestách súčasne sa o svoj rozvoj prostredníctvom bojových umení usilovalo viacero idealistov – v tom čase ešte študentov, ktorí sa od svojho trénera dopočuli o metódach diamantovej cesty a lámovi Olem. Veľmi ich to oslovilo a po kontakte s cestujúcimi učiteľmi z Ruska a Rakúska sa, popri tréningoch, s nadšením pustili do meditácií a prípravných praxí. Po asi dvoch rokoch si tak mohli overiť funkčnosť metód práce s mysľou a zároveň si uvedomili nedoceniteľný význam toho, s čím sa stretli. Keďže v tom čase na Slovensku v podstate neexistovala žiadna možnosť, ako by sa k diamantovej ceste mohli dostať aj ďalší záujemcovia, “pionieri“ si priali vytvárať podmienky aj pre ostatných.

V roku 1998 sme naštartovali od bojových umení nezávislé aktivity, ktoré mali za cieľ postupne priniesť buddhizmus na Slovensko. Okrem toho, že sme začali cestovať na prednášky a kurzy lámu Oleho Nydahla do okolitých krajín, začali sme aj sami pozývať zahraničných cestujúcich učiteľov na Slovensko a organizovať verejné prednášky, ako aj víkendové meditačné kurzy. Vďaka spoločným akciám sa praktikujúci priatelia – „sangha“ z rôznych miest, lepšie stmelili a zakrátko, približne v rovnakom čase a vo viacerých mestách súčasne, začali prvé buddhistické skupiny s pravidelnými spoločnými meditáciami. Po nie celkom, pokiaľ ide o organizáciu a účasť, vydarenej prednáške lámu Oleho v Bratislave v roku 1997, sme v ďalšom roku prvýkrát sami zorganizovali prednášku lámu Oleho. Zúčastnilo sa na nej približne 300 ľudí, čo vysoko prekročilo naše očakávania.

S pribúdajúcimi buddhistami sa postupne začali rozširovať aj aktivity – objavili sa prvé preklady meditačných zošitkov, učení a neskôr aj kníh, spustili sme webstránku www.buddhizmus.sk, vzniklo občianske združenie Spoločnosť Diamantovej cesty (dnes Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty - Karma Kagjü ), a nezabúdali sme ani na vlastnú meditačnú prax.

Po prednáškach lámu Oleho v Trenčíne /1999/, Bratislave /2001, 2002/, ako i v Žiline /2003/ – zakaždým so stále väčšou účasťou, sme v roku 2004 zorganizovali prvý veľký letný kurz s lámom Olem Nydahlom na Slovensku. Počas niekoľkých dní sa v prenajatom areáli Grand Prix vo Fiľakovských Kľačanoch mohlo naučiť meditačnú techniku zvládnutia procesu smrti (phowa) približne 1000 ľudí z rôznych krajín sveta. Skúsenosti získané pri organizácii tohto kurzu sme zúročili nasledujúci rok, keď Slovensko svojou historicky prvou návštevou poctil najvyšší predstaviteľ našej línie Karma Kagjü - J.S. 17. Karmapa Trinlä Thajä Dordže. Počas augustových dní sa v bratislavskom PKO konala prednáška lámu Oleho Nydahla s účasťou vyše 1000 ľudí a Gjalwa Karmapa odovzdal iniciáciu na Buddhu Milujúce oči takmer 2000 účastníkom.

Vytváranie podmienok na prax a rozvoj súčasných i budúcich buddhistov na Slovensku spočíva vo veľkej miere najmä v budovaní buddhistických centier. Preto vo väčších mestách existovala a existuje snaha získať vlastné priestory, pričom naším hlavným zámerom bolo najmä vytvorenie celoslovenského meditačného centra. Priali sme si niekde v horách nájsť spoločné miesto na nerušenú meditačnú prax, ako i stretávanie priateľov zo všetkých buddhistických centier na Slovensku i v zahraničí. Tento sen sa nám po dlhých rokoch hľadania podarilo naplniť na jeseň 2005. Má podobu nádherného 13 hektárového pozemku s budovami na stredoslovenskom hriňovskom laze - Mangútove. Tomuto projektu, ktorý v súčasnosti spočíva najmä v rekonštrukcii domčeka, venujeme veľmi veľa nadšeného úsilia. Pôvodná schátraná usadlosť sa postupne stále viac mení na impozantné buddhistické centrum s gompou v podkroví pre približne sto ľudí. Celý nádherný priestor poskytuje dostatočné zázemie na organizovanie veľkých letných kurzov s učiteľmi a lámami, čo sme si overili počas prvého kurzu s lámom Olem v auguste 2006. Program kurzu, okrem prednášok a meditácií, tvorila aj práca na zveľaďovaní pozemku, čo neformálnym spôsobom posilnilo medzinárodnú spoluprácu priateľov. Podobný kurz s lámom Olem pripravujeme na Mangútove aj v tomto lete.

Vďaka úprimnému nadšeniu všetkých, ktorí sa podieľajú na rozvoji buddhizmu na Slovensku, sa počas desiatich rokov podarilo nastaviť vynikajúce podmienky na ešte intenzívnejší rast. I keď sme stále iba na začiatku, je veľmi vzrušujúce byť pri tvorení novej histórie diamantovej cesty, ktorá z himalájskych výšín úspešne prišla na Západ, aj na Slovensko.Buddha