Jump to menu
Úvod > Aktivity > Novinky > Novinka

2% pre buddhizmus na Slovensku

27.03.2020
Ďakujeme všetkým za podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane v predchádzajúcich rokoch. V prípade, že si prajete 2% z daní venovať na naše projekty a aktivity aj v tomto roku, informácie a tlačivá (s aktualizovanou novou adresou nášho združenia) nájdete na stránke 2percenta.buddhizmus.sk | FB

Pokiaľ ste zamestnanci, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ, príslušné tlačivo sa zamestnávateľovi podáva do 15.2. V tejto žiadosti je potrebné zaškrtnúť aj políčko "Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane..." (na účely 2%).Buddha