Úvod > Texty > Knihy > Tovar

Buddhovia zo strechy sveta

láma Ole Nydahl
Die Buddhas vom Dach der Welt
Na konci šesťdesiatych rokov sa vybrali OleHannah Nydahloví na svadobnú cestu do Nepálu. Tam spoznali 16. Karmapu, hlavu línie Karma Karma Kagjü, ktorý im odovzdal učenia Diamantovej cesty. Ich cesta sa zároveň stala stretnutím kultúry Východu a Západu. 16. Karmapa ich požiadal, aby náuky Diamantovej cesty šírili na Západe a zlúčili z dvoch tak rozdielnych kultúr to najlepšie.
Tri klenoty
2005


Buddha