Jump to menu
Úvod > Kontakty > Občianske združenie SBDC

Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty - Karma Kagjü (SBDC)

Občianske združenie

Aktivity, ktoré majú za cieľ podporovať rozvoj buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku či v zahraničí, ako organizovanie prednášok buddhistických učiteľov, vytváranie buddhistických centier, vydavateľská činnosť, atď., vykonávame pod hlavičkou občianskeho združenia Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty - Karma Kagjü. Jeho sídlo je Kyjevská 9, 831 02 Bratislava. IČO: 34057871, DIČ: 2021436054. Číslo bankového účtu: SK88 1100 0000 0026 2478 6522 Kontakt:

Rada SBDC

Za činnosť SBDC zodpovedá volená Rada, ktorú v súčasnosti tvoria:

  • láma Ole Nydahl - čestný člen
  • Lenka Fričová - štatutár SBDC (predsedníčka)
  • Pavol Surovec - štatutár SBDC (podpredseda)
  • Tomáš Gregor - štatutár SBDC (podpredseda)
  • Tomáš Kušnírik - financie
  • Ondrej Kořínek - komunikácia

Kontakt na občianske združenie

  • 0905 731 483 (Lenka Fričová)
  • 0904 507 697 (Pavol Surovec)


Buddha