Úvod > Kontakty > Občianske združenie SBDC

Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty - Karma Kagjü (SBDC)

Občianske združenie

Aktivity, ktoré majú za cieľ podporovať rozvoj buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku či v zahraničí, ako organizovanie prednášok buddhistických učiteľov, vytváranie buddhistických centier, vydavateľská činnosť, atď., vykonávame pod hlavičkou občianskeho združenia Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty - Karma Kagjü. Jeho sídlo je Kyjevská 9, 831 02 Bratislava. IČO: 34057871, DIČ: 2021436054. Číslo bankového účtu: SK88 1100 0000 0026 2478 6522 Kontakt:

Správna rada SBDC

SBDC zastupuje správna rada volená z členov združenia, ktorú v súčasnosti tvoria:

  • Lenka Fričová - štatutárna zástupkyňa SBDC
  • Pavol Surovec - štatutárny zástupca SBDC
  • Tomáš Isteník - štatutárny zástupca SBDC
  • Albert Mikovíny
  • Ľubomíra Somodiová

Dozorná rada SBDC

Na činnosť správnej rady SBDC dohliada dozorná rada vymenovaná Lámom Olem Nydahlom:

  • Zuzana Ilavská
  • Branislav Styk
  • Ján Kysucký

Kontakt na občianske združenie

  • 0905 731 483 (Lenka Fričová)


Buddha